1.000 ideeën voor de toekomst van Leuven

Op 30 april lanceerde de stad ‘Leuven, maak het mee’, een campagne waarmee ze bewoners, studenten, bezoekers, middenveldorganisaties en andere betrokkenen oproept om mee na te denken over de toekomst van Leuven. In minder dan een maand tijd heeft de stad maar liefst 1.000 ideeën verzameld via postkaarten en www.leuvenmaakhetmee.be. Op dat online platform kan iedereen nog tot 9 juni een idee posten.

Meer fietsstraten, een beleid tegen sigarettenpeuken, Leuvense honing, betere voetpaden, openbare drinkfonteintjes … het is maar een greep uit de vele ideeën die binnen kwamen. Vandaag werd het duizendste idee ingezonden en daarmee is het vooropgestelde doel gehaald.  

“De Leuvenaars bruisen van de ideeën. En die zijn opvallend goed”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Mensen doen zichtbaar moeite om hun idee te onderbouwen. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken om mee na te denken over de toekomst van onze stad. Ik vind dit heel belangrijk. Betrokken inwoners zijn gelukkigere inwoners. En bovendien versterkt dit ons beleid."

Veel ideeën gaan over mobiliteit (312), straten en pleinen (128), natuur en biodiversiteit (91) en wonen (87). Maar ook andere thema’s komen aan bod.

Elke Leuvenaar een stem

"We willen elke Leuvenaar een stem geven en daarom zorgen we ervoor dat mensen hun ideeën op verschillende manieren kunnen bezorgen", vertelt burgemeester Ridouani.

Ideeën indienen kan via www.leuvenmaakhetmee.be of met het postkaartje dat alle Leuvenaars begin mei in de bus hebben gekregen. Met een groot festival op 12 mei en samen met organisaties zoals de buurtcentra, Leuven Mindgate, Open School, International House, Liefst Leuven, Leuven 2030, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, de lokale dienstencentra, de scholen… wordt iedereen aangemoedigd om ideeën aan te brengen.  

840 ideeën liepen binnen via het online platform. Gebruikers stemden al 11.566 keer voor of tegen één van die ideeën. En 926 mensen reageerden op een idee. De stad ontving al 160 postkaartjes. De ideeën op die kaartjes worden online toegevoegd.

Reacties vanaf 9 juni

De ideeën worden op dit moment voorgelegd aan verschillende experten binnen de stad. Zij bekijken of de ideeën passen in de visie van het stadsbestuur. Ideeën die in die visie passen, worden deze zomer verder onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid.

Vanaf 9 juni ontvangt iedereen die een idee heeft ingediend een reactie. Daarin laat de stad weten of het idee al dan niet verder zal worden onderzocht. Wanneer het idee opgenomen wordt in het meerjarenplan wordt de indiener op de hoogte gehouden.

Voel je nog een idee opborrelen? Dien het voor 9 juni in via www.leuvenmaakhetmee.be.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Ann-Catherine Metz afdelingshoofd communicatie, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Ann-Catherine Metz afdelingshoofd communicatie, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven