200 nieuwe plaatsen in Leuvense kinderopvang dankzij ondersteuning stad

Het ambitieuze masterplan kinderopvang dat de stad Leuven uitwerkte, blijft sterke resultaten voorleggen. Naast de 120 extra opvangplaatsen die de stad creëert bij opvangvoorzieningen van Zorg Leuven, zullen er eind 2020 ook meer dan 200 extra opvangplaatsen bij andere opvanginitiatieven opgestart zijn. Dat de stad dit ondersteunt met een start- of uitbreidingspremie per nieuwe of bijkomende plaats, is een belangrijk financieel duwtje in de rug.

Leuven kende jarenlang grote tekorten in de kinderopvang. Onder meer door een hoog tewerkstellingscijfer is de nood aan opvang voor baby’s en peuters erg hoog in onze stad. Voor 92% van de baby’s en peuters wordt opvang aangevraagd. Daarom lanceerde de stad in 2016 een masterplan kinderopvang. Dat masterplan financierde onder meer de stapsgewijze opstart van 120 nieuwe opvangplaatsen bij opvanginitiatieven van Zorg Leuven, de zorgvereniging van de stad. “Hiermee kan een veelvoud aan gezinnen geholpen worden”, verduidelijkt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden, “want niet elk kindje verblijft voltijds in de opvang en één plaats kan dus meerdere kindjes opvangen. Eind 2020 – met de opening van het nieuwe kinderdagverblijf aan zorgsite Remy - zullen al deze plaatsen gerealiseerd zijn.”
 
Ondersteuning stad Leuven
Dankzij de start- en uitbreidingspremie kregen ook andere opvangvoorzieningen die nieuwe of bijkomende plaatsen realiseerden in Leuven een financieel duwtje van 300 euro per plaats. Hierdoor zullen eind 2020, nog bovenop de 120 plaatsen van het masterplan, meer dan 200 nieuwe plaatsen opgestart zijn, vooral in Heverlee (nieuwe kinderdagverblijven Beau-Fort en het Nest en uitbreiding in ’t Wit Konijntje) en Kessel-Lo (nieuw kinderdagverblijf Baby Villa) maar ook in Wilsele (uitbreiding de Pagadderkes).

Naast financiële ondersteuning kunnen de Leuvense opvangvoorzieningen ook beroep doen op andere vormen van ondersteuning vanuit de stad Leuven, zoals gratis gebruik van het administratiepakket gekoppeld aan het loket kinderopvang, gratis vormingen over blussen en evacuatie en levensreddend handelen en gratis intervisies rond pedagogische thema’s.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven