​22 nieuwe starterswoningen in Klein Rijsel - Wonen met een spaarpotje

De stad wil jongeren laten proeven van Leuven als woonstad. Daarom verdrievoudigt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) het aanbod starterswoningen bijna. In mei komen er 22 nieuwe starterswoningen bij in Klein Rijsel. Dit woonproject ligt tussen de ring, de Tiensesteenweg en de treinsporen. 

Betaalbaar wonen
Starterswoningen zijn huurwoningen die het AGSL verhuurt aan jonge alleenstaanden en koppels die zich domiciliëren in Leuven. Een gedeelte van de huur komt in een spaarpotje terecht dat vrijkomt als de huurders nadien een woning of bouwgrond in Leuven kopen. Op dit moment hebben al 3 huurders hun spaarpotje opgevraagd, waarbij ze gemiddeld 3.592 euro ontvingen voor de aankoop van hun nieuwe woning. 

”We weten dat wonen in Leuven duur is. Op die manier geven we de huurders een duwtje in de rug wanneer ze een woning in Leuven kopen”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie. “In 2014 werd er de eerste keer geëxperimenteerd met het  concept starterswoningen. Toen bouwde het AGSL 12 woningen in De Latten in de Vaartkom. Die appartementen waren in een mum van tijd verhuurd. Ondertussen kwamen er 2 bij in de Horenblazer, ook in de Vaartkom. Vandaag verdrievoudigt de stad het aanbod bijna. Bij de 14 starterswoningen komen er meteen 22 nieuwe bij.  Het totaal aantal verhuurovereenkomsten staat momenteel op 24. Hiermee tonen we aan dat we op termijn meerdere mensen bereiken. Met de verdrievoudiging van het aantal starterswoningen zullen we nog meer jongeren kunnen bereiken.”

Klein Rijsel
In het woonproject Klein Rijsel is er een aanbod van 22 starterswoningen waarvan 11 met twee slaapkamers en 11 met één slaapkamer. Twee appartementen met één slaapkamer zijn specifiek ingericht voor mindermobiele mensen en hebben onder meer een aangepaste badkamer en onderrijdbare keuken. Deze appartementen zullen op een later  tijdstip toegewezen worden. Het AGSL werkt hiervoor momenteel een kader uit.

Klein Rijsel ligt achter het provinciehuis, tussen de ring, de sporen en de Tiensesteenweg. Een ideale ligging, vlakbij het station en het stadscentrum. In het hele woonproject komen er naast de 22 starterswoningen ook 45 sociale huurwoningen. Er is een parkje en er zijn ondergrondse parkeerplaatsen. De appartementen worden in de komende weken opgeleverd. Huurders van een starterswoning kunnen dus onmiddellijk in hun nieuwe appartement gaan wonen.

Een spaarpotje als grote troef
De huurprijzen zijn vergelijkbaar met de huurprijzen van de private markt. Ze variëren van 650 euro voor een appartement van 59 m² tot 950 euro voor 89 m². Het spaarpotje achteraf is de grote troef. Huurders hebben recht op dat spaarpotje als ze binnen de drie jaar na de huurperiode een woning of bouwgrond in Leuven (of deelgemeenten) kopen. Voor elke maand dat ze huren, legt AGSL een deel voor hen opzij. Tijdens de eerste drie jaar kunnen ze maandelijks 125 euro sparen. Na drie jaar gaat het maandelijkse spaarbedrag naar beneden. Op die manier moedigt AGSL een rotatie naar nieuwe huurders aan. Zes jaar lang kunnen ze een bedrag opzij zetten. Vanaf het zevende huurjaar groeit het spaarpotje dus niet meer aan. Het maximale bedrag dat huurders in die zes jaar kunnen sparen is 7.200 euro.

“Als stad willen we ervoor zorgen dat wonen in Leuven niet alleen weggelegd is voor de happy few. Aan het begin van deze nieuwe legislatuur willen we nieuwe initiatieven nemen om wonen, zowel huren als kopen, betaalbaar te maken. Op verschillende manieren gaan we proberen wegen op de woonmarkt: door als stad zelf woningen te verhuren en alternatieve vormen van wonen  op de markt te brengen bijvoorbeeld. Daarnaast is er de voorbije jaren geëxperimenteerd met de starterswoningen. Die evalueren we positief en daarom bouwen we dat aanbod verder uit.”

Wie komt in aanmerking?
Iedereen onder een bepaalde inkomensgrens komt in aanmerking. Voor een objectieve toewijzing stelt de stad een puntensysteem op. Drie criteria, zoals leeftijd en het feit of de kandidaat huurders al wonen en/of werken in Leuven, bepalen daarbij de volgorde van de kandidaten. Die criteria spelen in op de belangrijke beleidsdoelstelling om jonge mensen aan te moedigen te wonen en te werken in Leuven.

Infomoment op maandag 18 maart
Geïnteresseerden kunnen op maandag 18 maart op een infomoment komen luisteren en hun vragen stellen. Ze kunnen tussen 18.00 en 21.00 uur doorlopend ook enkele modelappartementen bezoeken. Om 18.30 en 19.30 uur is er in het provinciehuis een presentatie met mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Meer info
Alle info en de formulieren om je kandidaat te stellen vind je terug op www.agsl.be/starterswoningen.

 

 

Contacteer ons
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Nicolas Vankrieken coördinator vastgoed
communicatie stadsvernieuwing
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Nicolas Vankrieken coördinator vastgoed
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven