25 jaar stadsvernieuwing in 1 boek: ‘Leuven vice versa’

Leuven is de voorbije 25 jaar spectaculair veranderd. Een golf van stadsvernieuwing trok door de stad. Sinds de eerste plannen voor de nieuwe stationsbuurt verdwenen de kranen nooit uit het stadsbeeld. De Vaartkom, de Centrale Werkplaatsen, de binnenstad, de Dijle, Gasthuisberg. Niets is nog hetzelfde. Het boek “Leuven vice versa, 25 jaar stadsvernieuwing” verbeeldt en vertelt deze verandering op een erg toegankelijke manier.

In opdracht van de stad Leuven sprak de Mechelse uitgever Joeri De Bruyn uitgebreid met sleutelspelers en toevallige passanten, terwijl de Gentse fotograaf Stijn Bollaert nieuwsgierig rondkeek en de stad op zijn manier in beeld bracht. Die foto’s vormen de ruggengraat van dit lijvige boek. Ze tonen de stad vanuit een verrassend perspectief. Het zijn geen stadsmarketingfoto’s, maar weergaven van een fotograaf die oog heeft voor nieuwe structuren in een stad.

Het contrast met de vele oude foto’s in het boek is opmerkelijk. Sommige van de afbeeldingen lijken uit een ander tijdperk, hoewel ze vaak slechts enkele jaren oud zijn. Wie herinnert zich nog de magazijnen waar nu het Sluispark ligt of de busluifels op het Martelarenplein? Het zijn stadsbeelden die onwezenlijk oubollig aandoen en veel vertellen over de enorme gedaanteverwisseling die Leuven de voorbije jaren onderging. Op de luchtfoto’s in het boek zie je dat de stad, ook vanuit de lucht, volledig veranderde.

Waarom 25 jaar?

25 jaar geleden boog voormalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets zich over de Leuvense stationsomgeving. Wat oorspronkelijk leek uit te draaien op een academische oefening, groeide uit tot een uitzonderlijk stedenbouwkundig project. Er ontstond een onverwachte samenwerking tussen de academicus en de toen nagelnieuwe burgemeester. De ene bracht inventieve analyses en ideeën aan, de andere maakte de realisatie mogelijk. De heraanleg van het Martelarenplein en omgeving veranderde niet alleen die plek, maar ook het aanzien van de hele stad.

Ook invloed buiten Leuven?

Dankzij dit succes groeide het vertrouwen in grootschalige stedenbouwkundige plannen, niet alleen in Leuven maar ook elders. Het bleek het begin van vele stadsprojecten die mee de heropleving van verschillende Vlaamse steden kenmerken. Ook Leuven - een al bij al overzichtelijke stad - veranderde frappant: niet alleen de oud-industriële sites, maar ook historische complexen, waterlopen, winkelstraten, musea,  … kregen een ander uitzicht. Bijna 300 bladzijden lang (her-)ontdek je die evolutie. Je leest en ziet wat Leuven heeft gemaakt tot de stad die we vandaag kennen. Onderweg geven een veertigtal mensen hun mening.

En nu?

Op het einde van het boek kijken enkele belangrijke kroongetuigen naar de toekomst van Leuven. De ruimtelijke uitdagingen zijn anders dan die van 25 jaar geleden. Zo botst Leuven - net als andere centrumsteden - op de huidige stadsgrenzen. De grote uitdagingen van vandaag - klimaat, verkeer, betaalbare huisvesting - zijn enkel oplosbaar in overleg met anderen.

Praktisch

Het boek "Leuven vice versa, 25 jaar stadsvernieuwing" is een uitgave van uitgeverij Publicspace in opdracht van de stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven.

278 pagina’s - € 19 - te koop in verschillende boekhandels en dagbladhandels

Contacteer ons
Louis Tobback burgemeester
Carl Devlies schepen financiën en ruimtelijke ordening
Geert Antonissen adviseur externe communicatie stadsvernieuwing
Karlien Stroeykens adviseur externe communicatie stadsvernieuwing
Louis Tobback burgemeester
Carl Devlies schepen financiën en ruimtelijke ordening
Geert Antonissen adviseur externe communicatie stadsvernieuwing
Karlien Stroeykens adviseur externe communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven