30 jongeren aan de slag bij stad Leuven tijdens YOUCA Action Day

Vandaag, tijdens de 13e editie van de YOUCA Action Day, gingen 30 Leuvense scholieren aan de slag bij de stad Leuven. Ze schenken hun loon aan projecten in Ecuador en België. De vijftienjarige Yasmin Clement volgde een halve dag schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Denise Vandevoort. Samen bezochten ze museum M. In de namiddag nam Yasmin deel aan de conversatietafels van ‘Kom Binnen’ op de afdeling Diversiteit en Gelijke Kansen en stak ze administratief een handje toe.

Yasmin Clement woont in Bertem en zit in het 5e jaar Latijn-Wetenschappen in het Leuvense Atheneum De Ring. Het bezoek van twee Ecuadoranen aan haar school in het kader van YOUCA had veel indruk op haar gemaakt. Vooral de genderongelijkheid, de veel voorkomende tienerzwangerschappen en hoe deze problemen worden aangepakt bij jongerengroepen bleven haar bij. Yasmin is heel geïnteresseerd in de thema’s Noord-Zuid, diversiteit en gelijke kansen, en wilde wel eens weten wat een schepen zoal doet op een dag.

YOUCA Action Day bij de stad Leuven
Schepen Denise Vandevoort legt uit waarom het stadsbestuur deelneemt aan YOUCA Action Day. “Sinds 2009 doen we al elk jaar mee. We bieden bij voorkeur jobs aan aan Leuvense leerlingen. Ook  maken we YOUCA Action Day bekend bij onze bevolking en andere Leuvense werkgevers. YOUCA brengt niet alleen een realistisch beeld van het leven in het Zuiden tot bij onze jongeren en scholen. Jongeren krijgen zo ook de kans om een dagje werkervaring op te doen bij de stadsdiensten. Ook voor de medewerkers van de stad Leuven zijn dit nuttige contacten. Jongeren die op de werkvloer terechtkomen, leveren interessante ontmoetingen op. Een aantal diensten betrekt hen zelfs nadien nog bij de werking als vrijwilliger. Bovendien steunt YOUCA elk jaar een waardevol jongerenproject in het Zuiden. Door mee te doen, tonen we ons personeel en onze inwoners dat we internationale solidariteit heel belangrijk vinden. ”

Dit jaar maakte de stad opnieuw 30 jobs vrij voor Leuvense scholieren van Atheneum De Ring, Atheneum Redingenhof, het Heilige-Drievuldigheidscollege, Atheneum Keerbergen en KS Diest. Hun loon, 50 euro,  staan ze af aan projecten van geëngageerde jongeren in Ecuador en België. De jongeren mochten aan de slag bij 30CC, in de bibliotheek en het museum, bij de afdelingen Bouwen, Wonen en Milieu, Diversiteit en Gelijke Kansen, Groenbeheer, Jeugd, Sportbeheer, Stadsreiniging, de dienst Buurtwerk en de directies Burgerzaken, Data- en Facilitair Beheer, Financiën en de vzw Huis van het Kind.

Meer algemene info over de YOUCA Action Day vind je in de bijlage hieronder.

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven