86 Leuvenaars kopen samen meer dan 3.000 stuks streekeigen plantgoed aan

Vorige zaterdag haalden heel wat mensen een kerstboom in huis. Maar bij de Leuvense dienst groenbeheer ging ander groen over de toonbank. 86 Leuvenaars haalden er streekeigen plantgoed voor hun tuin op. Ze kochten dit via de succesvolle samenaankoopactie ‘Behaag je tuin’, die de stad samen met het Regionaal Landschap Dijleland en de provincie Vlaams-Brabant organiseert. 107 pakketten met telkens 30 stuks plantgoed en nog enkele hoogstambomen, klimplanten en wilgentakken voor een hut, vonden zo hun weg naar Leuvense tuinen.

"Dit is een mooi initiatief waar we met de dienst groenbeheer graag aan meewerken. Meer groen in de stad brengen, dat doen we samen. Dankzij de samenaankoop kopen Leuvenaars goedkoop en streekeigen plantgoed waarvan ze zeker zijn dat ze kwaliteitsvol zijn en bijdragen tot de biodiversiteit van hun tuin”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

Via deze actie komen er 3.210 plantjes voor hagen, heggen en houtkanten, 94 hoogstam(fruit)bomen, 83 klimplanten, 10 wilgenpoten en 54 pakketten takken voor wilgenhutten in Leuvense tuinen terecht.

De stad maakte mee promotie voor het project en de dienst groenbeheer zorgde vorige zaterdag voor de verdeling van het plantgoed. De 86 enthousiaste deelnemers haalden hun bestelling op en kregen er nog wat advies van de experten van de groendienst bij.

De samenaankoop vindt plaats in meerdere Vlaams-Brabantse gemeenten. De tweede editie was met 968 Vlaams-Brabantse deelnemers een succes. Er komt dus zeker nog een derde editie. Wil je volgend jaar ook bestellen, dan kan je vanaf 1 september 2020 terecht op behaagjetuin.be.  

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven