Abdij van Park en Alamire Foundation stellen klankkunstwerk GAUDE voor, waarmee muziekrituelen uit de tijd van Dieric Bouts opnieuw tot leven worden gebracht

De Alamire Foundation, het Internationaal Studiecentrum voor de Muziek in de Lage Landen, creëerde in het kader van New Horizons | Dieric Bouts Festival in samenwerking met Abdij van Park het innovatieve klankkunstwerk GAUDE, dat muzikaal erfgoed opnieuw tot leven brengt. ​ De klankinstallatie staat opgesteld in de pandgang van Abdij van Park en symboliseert de route die de paters eeuwenlang aflegden van de refter tot aan de kerk. Deze bijzondere installatie kan je bezoeken vanaf 14 november. Die dag is er een speciale avondopening waarbij je GAUDE kan komen ontdekken.

“Deze intrigerende polyfone klankinstallatie past naadloos in ons vernieuwende stadsfestival New Horizons én in de ontstaansgeschiedenis van Abdij van Park”, vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie. “Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in de abdij. In de 12e eeuw zongen de paters er al gregoriaans. Die religieuze gezangen waren vaak het vertrekpunt voor polyfonie: aan het eenstemmige gregoriaans werden meer en meer stemmen toegevoegd. GAUDE biedt de bezoeker een nieuw perspectief op die eeuwenoude traditie. Vernieuwing in traditie, de missie van Abdij van Park, krijgt hier een prachtige invulling. Dankzij deze nieuwe samenwerking met de Alamire Foundation herbeleef je deze muziek in de pandgang van Abdij van Park.”

GAUDE is meer dan zomaar een klankinstallatie; het wekt daadwerkelijk de rituelen tot leven die vroeger met muziek verbonden waren, maar dan in een virtuele wereld. De muziekpunten bieden aan de bezoekers een immersieve geluidservaring en maken het mogelijk om te ervaren hoe de gregoriaanse muziek zich processiegewijs doorheen de ruimte verplaatst. GAUDE ontrafelt daarnaast ook de complexe textuur en gelaagdheid van polyfonie met het Agnus Dei uit Du Fay’s Missa Ecce Ancilla Domini. Op deze manier laten we het rijke muzikale erfgoed van de Lage Landen, dat ooit ook in Leuven heeft weerklonken, opnieuw floreren. Het is een muzikale reis naar de tijd van Dieric Bouts en kadert zo binnen het New Horizons |Dieric Bouts Festival. De klankwereld van de Vlaamse Meester wordt met de muziek van zijn tijdgenoten opnieuw tot klinken gebracht; de innovatieve technologie geeft ons een nieuw perspectief op de eeuwenoude muziek.

GAUDE
De klankinstallatie kreeg de naam “GAUDE”, verwijzend naar het processielied op tekst van Gilles Carlier (†1472) en muziek van Guillaume Du Fay (†1474), dat de leidraad vormt van de installatie.

“Gaude redempta plebsque caelicola festa Mariae ​
iubila voce mente tripudia cantica psalle” ​
(Verheug u, verlost volk en hemelbewoner, het zijn de feesten van Maria. ​
Laat uw stem juichen, laat uw geest dansen, hef liederen aan.)

Na al verschillende installaties in het verleden te hebben ontworpen, deed de Alamire Foundation voor dit innovatieve klankkunstwerk beroep op het wetenschappelijke onderzoek naar het officie en de gezangen van Du Fay door musicologe en senior fellow Barbara Haggh-Huglo. De hymne Gaude redempta is afkomstig uit de eerste Vespers van de Recollectio Festorum Beata Marie Virginis, de feestbundel ter ere van de heilige Maagd Maria die zijn oorsprong vindt in het 15e-eeuwse Kamerijk (het huidige Cambrai). Het officie herdenkt Maria in zes feesten: haar ontvangenis, geboorte, de annunciatie, de visitatie, lichtmis en de tenhemelopneming. Het Recollectio-officie bereikte ook de Leuvense gebedshuizen, waarvan o.a. twee 17e-eeuwse handschriften uit het Pauscollege die het officie bevatten, getuige zijn.

Praktisch
Je kan de klankinstallatie GAUDE ontdekken tijdens een bezoek aan de Abdij van Park vanaf 14 november 2023 tot 14 januari 2024. ​
Op 14 november is er een speciale avondnocturne van 18 tot 22 uur.
Tickets kan je aankopen via www.visitleuven.be/abdijvanpark/gaude.
Website preview
Gaude, klankinstallatie
Dankzij de klankinstallatie GAUDE komen de eeuwenoude muziekrituelen van de paters in Abdij van Park opnieuw tot leven.
Visit Leuven

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be