Abdij van Park lanceert heruitgave ‘De norbertijnenAbdij van Park' op Open Monumentendag

Volgende zondag, 13 september, kan je in heel Vlaanderen deelnemen aan Open Monumentendag. In de Abdij van Park in Heverlee kan je al wandelend met je smartphone ontdekken waarom de middeleeuwse paters vijvers lieten aanleggen, wie de verschillende poortgebouwen mocht passeren, wat een ‘tiendenschuur’ is... Wie nog meer wil weten over de schoonheid en geschiedenis van de parkabdij kan er vanaf zondag de tweede editie van ‘De norbertijnenAbdij van Park' aanschaffen, geschreven door domeinbeheerder Stefan van Lani.

In 2007 publiceerde Stefan van Lani een eerste versie van het boek ‘De norbertijnenAbdij van Park. Unieke erfgoedsite in de Leuvense stadsrand’. Het omvatte de ontstaansgeschiedenis van de Abdij van Park. De site onderging de voorbije jaren heel wat vernieuwingen. Domeinbeheerder Stefan van Lani belicht deze graag in de vernieuwde editie van het boek.

Nieuwe inzichten en restauratieprojecten
“Ik schreef een update, want deze oase van rust bruist tegenwoordig van de bedrijvigheid”, vertelt Van Lani. “Het boek zoomt in op nieuwe historische inzichten, die het resultaat zijn van het bouwhistorisch onderzoek. Ik ben ook trots dat ik een hoofdstuk heb kunnen toevoegen over alle restauratieprojecten op de site. De laatste tijd hebben we heel wat projecten opgestart en enkele ervan zijn reeds afgerond – denk maar aan het museum PARCUM en de brouwerij.”

Er is steeds meer te ontdekken op de abdijsite en daardoor wordt ze ook drukker bezocht. “Bezoekers zijn nieuwsgierig naar wat er zich achter de werfhekken bevindt”, aldus Jan Mertens, bestuurder van Erfgoedsite Abdij van Park. “Daarom kon een boek over Abdij van Park niet uitblijven. We brengen op Open Monumentendag ook een digitaal parcours, dat het verhaal vertelt van deze eeuwenoude site.”

Een grootse toekomst
Denise Vandevoort, schepen van cultuur en toerisme, las het nieuwe boek in avant-première: “Het is een compleet overzicht van een unieke plek. Met PARCUM telt de site een museum dat dialoog centraal stelt, biolandbouw doet het agrarisch verleden van de locatie herleven en een eeuw na de Grote Oorlog luidt de Vredesbeiaard over de velden.”

Dirk Vansina, schepen openbare werken en restauratie vult aan: “Het masterplan, dat in 2004 werd opgesteld, heeft naast respect voor het verleden ook een sterk toekomsttraject uitgestippeld. De boerderij, het museum, de Vredesbeiaard, de brouwerij, de huisvesting voor priesterstudenten… Alle hebben ze hun wortels in het rijke verleden van de site, maar behouden ze hun plaats in het heden en de toekomst van de abdij.”

Stad investeert
Doordat de stad Leuven de site in erfpacht nam, kon de vakkundige restauratie van dit uitzonderlijk patrimonium gefinancierd worden. “Zo blijft dit stukje erfgoed behouden voor onze kinderen en kleinkinderen”, vertelt Carl Devlies, schepen van onroerend erfgoed. “De site verbindt het heden met het verleden en kijkt tegelijkertijd naar de toekomst.”

Praktisch
‘De norbertijnenAbdij van Park. Unieke erfgoedsite in de Leuvense stadsrand’ is vanaf zondag 13 september verkrijgbaar in de museumshop op de abdijsite (open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur). Het boek is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Jan Mertens bstuurder Erfgoedsite Abdij van Park
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Jan Mertens bstuurder Erfgoedsite Abdij van Park
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven