Afvalwater gezuiverd dankzij individuele behandelingsinstallaties

In Wilsele-Putkapel zijn de installatiewerken van de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA’s) afgerond voor de woningen in de Berghoekstraat en Ristweg en de jeugdlokalen van de Damiaanscouts. De vijf geplaatste IBA’s hebben een verwerkingscapaciteit voor een gezin van zes personen. De IBA aan de scoutslokalen kan het afvalwater van 120 personen zuiveren.

De Belg produceert gemiddeld zo’n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon per dag. Huishoudelijk afvalwater is water van toiletten, douche, bad, wastafel, keuken en was- en vaatwasmachine. Waar er openbare riolering aanwezig is, is men verplicht hierop aan te sluiten. 98% van alle woningen in Leuven is aangesloten op de riolering. Bij de heraanleg van straten wordt gekozen om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Soms ligt een woning echter te veraf om ze aan te sluiten op de openbare riolering. In sommige gevallen is het zelfs helemaal niet mogelijk om riolering aan te leggen, bijvoorbeeld door een moeilijke of onmogelijke bereikbaarheid. Deze locaties zijn op het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij ingetekend in het “individueel te optimaliseren buitengebied.”

“Ongezuiverd afvalwater lozen is verboden en een septische put volstaat niet. Afvalwater dat niet gezuiverd wordt, vervuilt de grond, grachten en waterlopen”, legt Dirk Vansina, schepen van openbare werken uit. Het afvalwater in deze individueel te optimaliseren buitengebieden moet in de eerste plaats gezuiverd worden door de eigenaar van de woning zelf. Maar in sommige gemeenten komt de rioolbeheerder tussen. “De stad Leuven neemt haar verantwoordelijkheid op en geeft eigenaars van een huis in een straat zonder riolering, zo’n 70 woningen, de kans om in te stappen in een gezamenlijk traject van de stad om een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) te plaatsen. De stad betaalt de aankoop, plaatsing en het jaarlijks onderhoud van de IBA’s. De kosten van het elektriciteitsverbruik (zeer minimaal) en de rioleringsbijdrage zijn voor de eigenaar”, verduidelijkt schepen Vansina

Eigenaars van woningen die in aanmerking komen voor een IBA-project worden uitgenodigd voor een infomoment. De begeleiding van het hele traject wordt opgevolgd door de cel rioleringen van de studiedienst weg- en waterbeheer. Om de plaatsing van de IBA’s, voorzien voor dit jaar, niet te laten stilvallen, gingen  medewerkers van de studiedienst dit voorjaar bij de mensen thuis langs. Op een veilige afstand, aan de voordeur of in de tuin en met behulp van een iPad kregen de inwoners van de Berghoekstraat en Ristweg uitleg over de geplande werken.

Erik Van Criekinge van de Damiaanscouts Wilsele is tevreden: “Tijdens het verblijf van jeugdgroepen kampten we steeds met het probleem van afvalwater. We ondervonden dikwijls verstoppingen en het afvalwater vervuilde rechtstreeks de beek. Met de nieuwe IBA zijn we vanaf heden uitgerust om groepen jongeren te ontvangen zonder het milieu te belasten.”

Werking IBA
Er bestaan twee soorten systemen. Een compact systeem, dat ondergronds wordt geplaatst, of een bovengronds systeem dat mee geïntegreerd kan worden in de tuin. Waar het kan wordt de IBA onder de grond geplaatst. Indien er ondergronds onvoldoende ruimte is of indien de locatie moeilijk bereikbaar is, kiest men voor een bovengrondse installatie.

Het zuiveringsproces gebeurt in 3 stappen:

  • Tijdens de voorbehandeling bezinken de vaste deeltjes in het afvalwater en wordt het afvalwater gebufferd. Dit laatste is belangrijk om een te grote piekbelasting van de IBA te voorkomen. Bijvoorbeeld ’s morgens wanneer alle gezinsleden na elkaar douchen.
  • Tijdens de biologische zuivering breken bacteriën de afvalstoffen in het water af met behulp van zuurstof. Om de bacteriën voldoende voeding te geven, mag er geen regenwater in de IBA terechtkomen.
  • Tijdens de nabehandeling worden de vaste deeltjes verder verwijderd. Het gezuiverde water kan nu geloosd worden in een gracht, in oppervlaktewater of infiltreren in de bodem. Het wordt niet hergebruikt wegens risico op geur- en kleurproblemen en aangroei in de leidingen.

Voor een optimale werking van de zuiveringsinstallatie, gebruikt de eigenaar best biologisch afbreekbare huishoudelijke producten. Kleine hoeveelheden onschadelijke producten zoals shampoo, waspoeder en detergenten voor de afwas mogen wel in de IBA geloosd worden. Stoffen die een negatieve invloed hebben op de installatie zijn bijvoorbeeld bleekwater, motorolie, etensresten en verf.

IBA’s in Leuven
In 2019 werden er al IBA’s geplaatst aan de Sint-Jansbergsesteenweg, de Hasselbroekbaan, de Holsbeeksesteenweg en in de Oaselaan. Op dit moment zijn er al 12 installaties. Het is de bedoeling om over 5 jaar al de afgelegen woningen te voorzien van een IBA zodat die niet langer vervuild water lozen in de grachten. Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar studiedienstwegen@leuven.be.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Jan De Witte specialist riolering
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Jan De Witte specialist riolering
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven