Alle aangemelde kinderen vonden plaats in Leuvense school

Alle kinderen die in de loop van mei digitaal aangemeld hebben om zich in te schrijven in een Leuvense secundaire school, vonden intussen een plaats. Meer dan 98% van alle leerlingen kan terecht in de secundaire school van eerste of tweede voorkeur. Daarmee heeft het centraal aanmeldsysteem zijn dienst bewezen.

In de eerste ronde had 89% zijn geprefereerde school
Begin mei meldden alle leerlingen die naar het eerste jaar in een Leuvense school van het secundair onderwijs wilden gaan, zich aan. Ze gaven de scholen waarin zij interesse hadden in het systeem in, en rangschikten die in volgorde van voorkeur. Op 14 mei verdeelde het computersysteem de leerlingen willekeurig over hun voorkeurscholen. Op 15 mei vernam 89% van hen dat ze terecht konden in de school van eerste voorkeur. De overige 11% kreeg een ticket om in te schrijven in een school van lagere voorkeur, een aantal onder hen kreeg geen ticket.

81 leerlingen in het ongewisse, maar niet in de kou
Voor die laatste groep van 81 leerlingen zorgde de stad, samen met het LOP en de organiserende scholengemeenschappen voor een transparante communicatie. "We begrepen perfect dat het voor die leerlingen en hun ouders even moeilijk was om in het ongewisse te zijn over de secundaire school waar ze volgend schooljaar terecht kunnen. Tegelijkertijd zijn we er altijd van overtuigd geweest dat het in orde zou komen. Op het overleg hebben we hun bezorgdheden gehoord en hebben we hen op basis van onze ervaringen proberen gerust te stellen. We hebben hen ook beloofd echt mee te blijven zoeken naar oplossingen", zegt schepen van onderwijs, Lalynn Wadera (SP.a), die zich nauw betrokken voelt.

Nog veel verschuivingen, vooral door dubbele registraties
In de periode daarna kwamen er heel wat verschuivingen. Er waren leerlingen die zich registreerden voor een Leuvense school, maar tegelijk ook voor een school buiten Leuven. Uiteindelijk besloot een aantal van hen om niet naar Leuven te komen. Zo kwamen er verschuivingen, waardoor leerlingen die eerst geen ticket hadden, nu toch in een Leuvense school terecht kunnen. Leerlingen die eerst een school van derde of vierde voorkeur hadden, kunnen uiteindelijk terecht in een school die ze een hogere voorkeur gaven.

Het kan nog wat efficiënter
"
Ik ben blij dat iedereen de zomer in kan gaan met een duidelijk perspectief op een school van voorkeur", zegt schepen Lalynn Wadera. "En nog blijer ben ik met de garantie dat we op deze manier alle kinderen gelijke kansen hebben gegeven om in te schrijven voor de secundaire school van hun voorkeur." “Het systeem, dat het LOP samen met de stad en de betrokken scholen uitbouwde, heeft ook dit jaar weer zijn dienst bewezen. Het is een efficiënt en eerlijk alternatief voor kamperen", zegt Jos Vaesen, voorzitter van het LOP Leuven Secundair Onderwijs. Schepen Lalynn Wadera vult verder aan:  "Naar de toekomst toe willen we dat nog meer kinderen direct weten dat ze in de school van hun voorkeur terecht kunnen. De ervaring dit jaar heeft geleerd dat het systeem nòg beter zou kunnen werken als we het uitbreiden naar scholen uit de ons omringende steden. Dan voorkomen we dubbele registraties en maken we nog sneller de juiste koppeling tussen leerlingen en hun voorkeurschool. We bekijken momenteel hoe zo een regionale samenwerking mogelijk is."

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Danny Pijls coördinerend directeur, Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Kaat Vandensavel algemeen directeur, GO! Huis11
Jos Vaesen voorzitter, LOP Leuven Secundair Onderwijs
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Danny Pijls coördinerend directeur, Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Kaat Vandensavel algemeen directeur, GO! Huis11
Jos Vaesen voorzitter, LOP Leuven Secundair Onderwijs
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven