ANPR-camera's controleren voetgangersgebied vanaf 7 oktober

Sinds enkele jaren is een stuk van de Leuvense binnenstad voetgangersgebied. Hierdoor is de binnenstad veiliger en aangenamer geworden voor bewoners en bezoekers. Er gelden verschillende toegangsregels voor auto’s, fietsen, bromfietsen, motorfietsen en speedpedelecs op verschillende momenten van de dag. Om dat extra te verduidelijken plaatste de stad eerder al signalisatietotems in de binnenstad. Deze zullen in werking gesteld worden op 30 september. Vanaf 7 oktober zal de naleving op de verschillende toegangsregels gecontroleerd worden met behulp van ANPR-camera’s. Deze camera’s zullen overtredingen automatisch vaststellen. De verkeersregels wijzigen niet.

Vanaf 7 oktober zullen 29 ANPR-camera’s de toegang tot het voetgangersgebied controleren. ANPR-camera's herkennen nummerplaten en stellen overtredingen in het voetgangersgebied automatisch vast. De camera’s komen er om de verkeersveiligheid te verhogen en het voetgangersgebied te handhaven. Bestuurders die het voetgangersgebied binnenrijden wanneer dat niet toegelaten is, brengen andere weggebruikers in gevaar en ontvangen een GAS-boete van 58 euro. 

“Met de plaatsing van deze ANPR-camera’s verandert er niets aan de huidige verkeersregels binnen het voetgangersgebied”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Met de invoering van het circulatieplan in 2016, hebben we het voetgangersgebied uitgebreid om onze stad aangenamer en leefbaarder te maken voor iedereen. Om de verkeersveiligheid binnen dit gebied beter te kunnen handhaven, plaatsen we nu ANPR-camera’s waarmee overtredingen automatisch zullen worden vastgesteld” De toegankelijkheid blijft dus hetzelfde: als je de voorbije jaren een straat niet in mocht met een bepaald voertuig, dan mag dat nu ook niet en omgekeerd.

In het voetgangersgebied is autoverkeer alleen toegestaan van 6 tot 11 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Buiten die uren heb je een toegangsvergunning nodig. Het aanvragen van een toegangsvergunning is nog steeds mogelijk. De voorwaarden en procedure voor het indienen van een aanvraag zijn terug te vinden via www.leuven.be/toegangsvergunning.

Signalisatietotems
In het voetgangersgebied gelden verschillende toegangsregels op verschillende momenten van de dag. “Hierdoor was de signalisatie complex. Bovendien merkten niet alle bestuurders de borden op. Daarom hebben we deze signalisatietotems geplaatst. Deze totems zullen het voor automobilisten, fietsers en bestuurders van speedpedelecs of motorfietsen glashelder maken wanneer ze een bepaalde straat in het voetgangersgebied wel of niet mogen inrijden. Ze zullen de leesbaarheid van het openbaar domein sterk verbeteren. Dankzij deze duidelijke signalisatie zal het nog aangenamer en veiliger wandelen en fietsen worden in onze stad", aldus schepen van mobiliteit David Dessers.

“Voor personen die niet vaak in het centrum rijden, is het niet altijd evident om de verkeerssituatie te kennen. Daarom plaatste de stad 20 dynamische signalisatietotems aan de rand van het voetgangersgebied”, legt Dirk Vansina, schepen van openbare werken uit. “De rode of groene toegangslichten maken in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet mag doorrijden op welk moment van de dag (auto's, fietsers, bromfietsers, motorfietsen en speedpedelecs).” De signalisatietotems betekenen het einde van de verdwijnpalen – de lage palen die sommige straten afsluiten en automatisch in de grond zakken als er een voertuig met een vergunning nadert.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Woordvoerder politie Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Woordvoerder politie Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven