Archeologisch onderzoek ontrafelt aanleg tuinen Abdij van Vlierbeek

Vorige week startte het geofysisch onderzoek in de tuinen van  de Abdij van Vlierbeek. Een speciaal toestel scant er de bodem. Zo wordt belangrijke informatie verzameld over wat er zich onder deze tuinen bevindt, en dit zonder te moeten graven. Wie deze maand een wandeling maakt langs het neerhof, het voorplein, de ‘Engelsche hof’, de parterretuin, de pandtuin of de abtstuin maakt kans om de geofysicus zelf aan het werk te zien.

Herwaarderen van de abdijtuinen
De Abdij Van Vlierbeek dateert uit de 12de eeuw en vormt ook vandaag nog steeds een oase van rust. Dit komt onder meer door de verscheidene tuinen rondom de abdij die reeds decennia lang beschermd zijn als landschap.

“De stad wil enkele van de tuinen van de abdij heraanleggen op een historisch correcte manier. Zo wil ze de tuinen opwaarderen, en dit op een manier die kan verwijzen naar de eeuwenlange geschiedenis van de abdij. Dit initiatief kadert binnen het masterplan dat in 2017 voor de abdijsite werd opgemaakt”, zegt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

Schepen van openbare werken Dirk Vansina vult aan: “Dit masterplan vormt, net zoals het masterplan van de Abdij van Park, de basis voor de toekomstige ontwikkelingen van de abdij van Vlierbeek, zowel van de gebouwen als de groenomgeving. We starten nu met de systematische uitvoering van dit plan. Dit archeologisch onderzoek past daar volledig in.”

Geofysisch onderzoek
Via tuinarcheologisch onderzoek wil de stad de geschiedenis van de abdijtuin van Vlierbeek doorgronden. Deskundigen raadpleegden allereerst diverse bronnen zoals historische kaarten en luchtfoto’s om informatie te verzamelen over het landschap rondom de abdij. Dat leverde informatie op over de tuinaanleg in het verleden. Deze informatie wordt nu aangevuld met een geofysisch onderzoek.

Een geofysicus scant de tuin met een toestel dat elektromagnetische golven in de bodem stuurt. Zo kunnen experten na interpretatie, achterhalen of er zich bepaalde structuren in de bodem bevinden, zoals funderingen, kleine muurtjes of oude paden.  Deze informatie kan dan in verband gebracht worden met de overige bronnen. Op basis van dit onderzoek zal het mogelijk zijn delen van de geschiedenis van de abdijtuinen in kaart te brengen.

Later worden er enkele beperkte proefputjes gegraven om de bewaringstoestand van de archeologie in de bodem te onderzoeken. Al die gegevens kunnen leiden tot een correcte omgang met het bodemarchief in de toekomst.

Ook in enkele tuinen van de Abdij van Park werd begin dit jaar zulk tuinarcheologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek kon achterhaald worden dat één van de tuinen als kruidentuin gebruikt werd en dat de pandhof diagonale paden had naar een centrale cirkel met beplanting. De resultaten van dat onderzoek werden als inspiratiebron gebruikt bij het ontwerp van de tuinen, die heraangelegd zullen worden bij de restauratie van de oostvleugel en infirmerie van de abdij.

De geofysicus of archeoloog aan het werk zien?
In Vlierbeek worden momenteel het neerhof, het voorplein, de ‘Engelsche hof’, de parterretuin, de pandtuin en de abtstuin gescand. Wie een wandeling maakt in de abdij kan misschien de geofysicus aan het werk zien terwijl hij de geofysische scans maakt. Er wordt verwacht dat dit onderzoek nog tot begin september zal duren. In het najaar zullen de proefputjes gemaakt worden door de archeologen, ook hen zal je dan aan het werk kunnen zien. Schepen Dirk Vansina : “Eerder werd al archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de tiendenschuur van de abdij Vlierbeek. Dat leverde interessante informatie op die tot op heden onbekend was en lokte toen veel belangstelling.”

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Lisa Van Ransbeeck stadsarcheoloog
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Lisa Van Ransbeeck stadsarcheoloog
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven