Asfalteringswerken Eenmeilaan starten al op 8 april

Nu er door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen minder verkeer rijdt en de werken van Leuven Noord even stilliggen, besliste de stad Leuven om de geplande asfalteringswerken in de Eenmeilaan in Kessel-Lo te vervroegen. De werken starten vanaf woensdag 8 april en duren vermoedelijk tot en met vrijdag 8 mei.

Nieuw wegdek en aanpassing verkeerssituatie
De werken in de Eenmeilaan gebeuren tussen de rotonde aan de Gemeentestraat en gaan tot voorbij het kruispunt met de Lentedreef. De straat krijgt een nieuw wegdek en de verkeerssituatie aan de Wipstraat en de Achturenstraat wordt aangepast in functie van voetgangers en fietsers.

De Wipstraat wordt tussen de Achturenstraat en de Eenmeilaan tweerichting. De oversteekplaats aan de Eenmeilaan verdwijnt. Fietsers en voetgangers moeten na de aanpassingen oversteken aan het verlengde stuk van de Achturenstraat dat uitkomt op de Eenmeilaan. Aan de kant van de Eenmeilaan komt daar een knip voor auto’s. Daardoor komt er enkel nog plaatselijk verkeer in dat gedeelte van de straat en ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers die langs die route naar de Eenmeilaan fietsen of wandelen.

“De middeneilandjes op de Eenmeilaan zijn in de nieuwe verkeerssituatie niet meer nodig en verdwijnen. De vrijgekomen ruimte wordt heraangelegd waardoor de groene zone aan de Wipstraat groter wordt. Ook de oversteken verderop aan de Lentedreef worden volledig vernieuwd”, licht Dirk Vansina, schepen van openbare werken, toe.

Vroeger dan gepland
“De werken in de Eenmeilaan stonden oorspronkelijk op de planning voor augustus van dit jaar. Maar omdat er door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen minder verkeer rijdt en de werken van Leuven Noord stilliggen, is het nu een beter moment om de werken uit te voeren”, zegt Dirk Vansina. Als de werken in augustus gebeuren, zouden ze samenvallen met de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer op de E314 (Leuven Noord). Door de werken te vervroegen, wil de stad de verkeershinder zoveel mogelijk beperken. De aannemer past tijdens de werken de regels rond social distancing maximaal toe.

Omleiding voor auto’s en bussen
Er zal beperkte hinder zijn. Auto’s volgen een omleiding via het Vuntcomplex, de Aarschotsesteenweg, het J.M. Artoisplein en de Vuurkruisenlaan. Bussen 310 en 179 rijden om via de Domeinstraat, Wilselsesteenweg, Holsbeeksesteenweg en Gemeentestraat. Bussen 433 en 178 volgen de omleiding via de Aarschotsesteenweg.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen de werken passeren via het fietspad en het voetpad. Het fietspad langs de Eenmeilaan en het Brugbergpad blijft in gebruik. Soms kan het zijn dat het fietspad plaatselijk wat smaller is door de werken en fietsers even moeten afstappen om verder te gaan. De Lentedreef blijft vanaf de Eenmeilaan met de fiets bereikbaar door een gefaseerde aanleg. Enkel ter hoogte van de aansluiting met de Wipstraat worden fietsers omgeleid.

Als de werken volgens plan verlopen, zijn ze vermoedelijk klaar op vrijdag 8 mei.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer
Kobe Raeymaekers projectleider studiedienst weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer
Kobe Raeymaekers projectleider studiedienst weg- en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven