Marktbezoekers Kessel-Lo krijgen rookstoptips ter preventie van COPD

Iedere derde woensdag van november is het Wereld COPD Dag, reden genoeg om extra aandacht te vragen voor deze aandoening. COPD is een chronische longziekte waarbij de luchtwegen alsmaar verder vernauwen. De ziekte treft jaarlijks 800.000 Belgen en is verantwoordelijk voor 3.500 overlijdens per jaar. Het is de vierde grootste doodsoorzaak bij mannen, maar ook steeds meer vrouwen lijden onder de ziekte. Omdat roken één van de belangrijkste oorzaken is van COPD krijgen bezoekers van de markt in Kessel-Lo vandaag rookstoptips.  De stad Leuven biedt aansluitend vanaf januari 2022 een rookstopcursus aan.

Eerstelijnszorgverleners, zoals huisapothekers, huisartsen en verpleegkundigen geven vandaag tips over rookstop en een gezonde levensstijl op de woensdagmarkt in Kessel-Lo. Een tabakoloog geeft er uitleg over de mogelijkheden om te stoppen met roken en CM Leuven is aanwezig met een sappentrapper om het belang van beweging en gezonde voeding te benadrukken. Deze actie kadert in Zorgzaam Leuven, een project waarin heel wat partners samenwerken aan geïntegreerde zorg. Binnen het project zijn er momenteel acht buurtteams actief, verspreid over Groot-Leuven. Elk buurtteam bestaat uit eerstelijnszorgverleners en welzijnspartners die op buurtniveau samenwerken.

Apotheker Christel Monnissen, teamcoach van het buurtteam Kessel-Lo, licht toe:  ‘Het buurtteam van Kessel-Lo richt zich vooral op kwetsbare mensen met chronische aandoeningen. We willen buurtgerichte zorg organiseren en zetten ook in op preventie door mensen voor te lichten over gezonde leefstijl, rookstop en COPD. Ook willen we patiënten tijdig begeleiden naar de nodige zorg. Wij proberen chronische ziektes heel laagdrempelig uit te leggen en stappen met deze marktactie op Wereld COPD Dag letterlijk naar de mens op de straat toe. Buurtbewoners kennen ons als hun huisarts, verpleegkundige of huisapotheker. Zo kunnen we sneller een gesprekje over het belang van stoppen met roken aangaan. Als de patiënt het wil, oefenen we samen het gebruik van een puffer of bekijken we welke zorg aanvullend mogelijk is.”

Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn van de stad Leuven, vult aan: “De stad wil Leuven zoveel mogelijk rookvrij maken onder het Vlaamse label “Generatie Rookvrij”. Zo ondersteunen we samen met Logo Oost-Brabant sportclubs die rookvrij willen worden en bieden we rookstopcursussen aan. De volgende reeks start op 12 januari 2022 in buurtcentrum Casablanca. Het buurtteam van Kessel-Lo kan buurtbewoners hier vandaag makkelijk naar toeleiden. Samen met de partners van Zorgzaam Leuven werken we zo aan een rookvrij Kessel-lo, een gezonde zorgzame buurt.”           

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Christel  Monnissen teamcoach buurtteam Kessel-Lo
Heidi Du Laing adviseur gezondheidsbeleid stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Christel  Monnissen teamcoach buurtteam Kessel-Lo
Heidi Du Laing adviseur gezondheidsbeleid stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven