Bouwkundig erfgoed Heverlee en Wijgmaal voor het eerst helemaal in kaart gebracht

Voor het eerst werd verregaand onderzoek verricht naar het bouwkundig erfgoed van de deelgemeenten Heverlee en Wijgmaal. De voorbije jaren onderzocht stad Leuven er 1.359 panden op hun erfgoedwaarde. Het geselecteerde erfgoed is heel divers en omvat voornamelijk woningen uit verschillende periodes en in erg uiteenlopende architectuurstijlen. Maar ook oude postbussen, oorlogsmonumenten, bunkers, kapelletjes, ijskelders, een watertoren, enkele graven en grafkelders werden geselecteerd. Tussen 2 maart en 30 april kunnen via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed opmerkingen ingediend worden over de geselecteerde panden.

De Vlaamse overheid maakte reeds in de jaren zestig een eerste inventaris op van het waardevol bouwkundig erfgoed van de stad Leuven. Deze inventaris was erg bescheiden en beperkte zich tot de oudste en meest roemrijke gebouwen van de stad, denk maar aan het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, het Arenbergkasteel en de Abdij van Park. “Dat enkel gebouwen daterend van voor 1800 werden opgenomen in deze inventaris strookt niet langer met wat we vandaag als waardevol beschouwen. Ook recentere gebouwen kunnen immers erfgoedwaarde hebben”, vertelt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies. “Tien jaar geleden herinventariseerde de Vlaamse overheid wel nog de Leuvense binnenstad, maar de deelgemeenten werden niet in deze actie meegenomen. Sinds 2016 zijn we dan ook zelf gestart met het in kaart brengen van het bouwkundig erfgoed van de deelgemeenten. Nu Wijgmaal en Heverlee zijn afgerond, zullen ook Wilsele en Kessel-Lo aan bod komen. Het doel is een volledige inventaris van het onroerend erfgoed voor de stad te hebben. Dat vormt immers de basis voor een daadkrachtig onroerenderfgoedbeleid”, vult schepen Carl Devlies aan.

Hoe bepaal je dat een gebouw erfgoed is?
1.359 panden werden geselecteerd en onderzocht volgens een wetenschappelijke methode. Op deze manier kon de bouwgeschiedenis van de verschillende panden achterhaald worden. Het fotograferen van de gebouwen en het raadplegen van bibliotheken en archieven vormden de eerste stappen van het onderzoek. Historische kaarten en oude foto’s kunnen de bouwdatum van de gebouwen helpen bepalen, oude bouwvergunningen geven dan weer informatie over de architect en kunnen latere verbouwingen aan het licht brengen. Op basis van dit onderzoek werden de erfgoedwaarden van elk pand beschreven. Zo kan een gebouw architecturale erfgoedwaarde hebben, of historische of industrieel-archeologische erfgoedwaarde. Het resultaat van dit brede onderzoek is geïntegreerd in de online databank van de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed.

“De stad is er zich echter goed van bewust dat deze manier van inventariseren onvoldoende rekening houdt met de emotionele waarde die sommige gebouwen hebben voor bepaalde Leuvenaars, omwille van bepaalde herinneringen of verhalen. De komende jaren gaan we onderzoeken hoe we ook die waarde mee kunnen laten doorwegen in ons erfgoedbeleid”, aldus schepen Carl Devlies.

Belang van erfgoed
Als erkende onroerenderfgoedgemeente vindt de stad het heel belangrijk dat er omzichtig met haar erfgoed wordt omgesprongen. Erfgoed draagt immers bij tot een aangename leef- en werkomgeving, brengt mensen samen en verhoogt zo onze levenskwaliteit. “We willen het onroerend erfgoed in onze stad absoluut niet onder een stolp steken, maar we vinden het wel belangrijk dat verbouwingen aan erfgoedpanden steeds gebeuren met respect voor de erfgoedwaarden van het gebouw”. Zo raadt de schepen aan geplande werken steeds met de dienst onroerend erfgoed te bespreken. Ter ondersteuning van erfgoedversterkende werken aan erfgoedpanden, biedt de stad bovendien een erfgoedpremie aan.

Bezwaren of opmerkingen?
Wil je weten of ook jouw pand op deze Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed staat? Check dan de ​​​​​​​website van het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit agentschap organiseert van 2 maart tot en met 30 april een openbaar onderzoek waarbij iedereen bezwaren of opmerkingen kan indienen over de panden die werden opgenomen in de Vlaamse inventaris.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Liedewij Elsen adviseur monumentenbeleid
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Liedewij Elsen adviseur monumentenbeleid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven