Brochure voor 70-plussers: ‘We staan voor je klaar!’

Deze week valt de nieuwe brochure ‘We staan voor je klaar!’ in de bus bij alle Leuvense 70-plussers. In deze publicatie geeft de stad een overzicht van de diensten en organisaties waarop senioren een beroep kunnen doen.

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving, ook op senioren. Met deze brochure wil de stad deze leeftijdsgroep extra ondersteunen. "Heb je nood aan een gesprek? Zoek je iemand om boodschappen voor je te doen? Lees je graag, maar geraak je niet meer in de bib? Deze brochure reikt je een oplossing aan, door alle informatie in een duidelijk overzicht te gieten", vertelt Denise Vandevoort, schepen van cultuur, toerisme, evenementen, deeltijds kunstonderwijs en senioren. "Er zijn niet alleen senioren die ondersteuning willen, er zijn er ook een pak die zich willen inzetten om mensen te helpen. Die senioren spreken me op straat aan. Ze hebben weinig om handen, nu hun dagelijkse activiteiten zijn weggevallen: vrijwilligerswerk, hobby’s of de opvang van kleinkinderen. We geven daarom ook een overzicht van vrijwilligerswerk dat je op een veilige manier kan doen."

In de brochure staan enkele interviews, onder meer met senioreninspecteur Patricia Van de Walle: ‘We blijven bereikbaar voor alle senioren en helpen hen graag verder. We zijn nu ook bezig met een nieuwe belronde naar alle 80-plussers. Tijdens de eerste coronagolf stuurde de stad hen een brief.  Veel mensen hebben die brief bijgehouden, om zo contactgegevens bij de hand te hebben. Dat er nu een uitgebreide brochure verspreid wordt, vind ik heel nuttig.’

Cécile Van Hoecke, voorzitter van de Leuvense seniorenraad, beaamt: "Waar kan je aankloppen als je psychologische begeleiding nodig hebt? Voor welk aanbod kan je terecht in de lokale dienstencentra? En op welke dienstverlening kan je terugvallen als je partner of familielid lijdt aan dementie? Het zijn slechts enkele relevante vragen die aan bod komen in de brochure."

De brochure ‘We staan voor je klaar!’ telt 24 pagina’s en valt in de bus bij alle Leuvense 70-plussers. Senioren tussen 65 en 70 kunnen de brochure gratis bestellen via 016 27 26 18 of samenleving@leuven.be.

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
An Mondelaers projectdeskundige ouderen en zorg, stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
An Mondelaers projectdeskundige ouderen en zorg, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven