Burgemeester en schepen van jeugd in gesprek met jongeren over corona

Donderdag 25 maart organiseerde MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van stad Leuven, een online coronatalk met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van jeugd Dirk Vansina. Leuvense jongeren konden er hun bezorgdheden rond corona en de maatregelen uiten en kregen meteen een antwoord van het Leuvense beleid. Van vragen over uitgaan en communicatie tot veilig samenkomen in de openbare ruimte en middageten op school, het kreeg allemaal een plek. Met dit initiatief wil de stad vooral het gesprek aangaan met jongeren, duidelijkheid scheppen en luisteren naar wat ze nodig hebben om deze moeilijke periode door te komen. 

Dat jongeren het zwaar hebben en met veel vragen zitten, is duidelijk. Corona heeft ons ondertussen al een jaar in de greep en hoewel er regelmatig versoepelingen zijn, moeten we die herwonnen vrijheden soms ook weer loslaten. Hét codewoord om alles door te komen? Geduld en begrip. Maar ondanks het feit dat er licht aan het einde van de tunnel is, is de weg hobbelig en lang. Dat deze situatie niet gemakkelijk is voor jongeren begrijpt de stad. 

Om de Leuvense jongeren een hart onder de riem te steken en wat zaken te verduidelijken, organiseerde MIJNLEUVEN samen met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van jeugd Dirk Vansina een online coronatalk. “Jongeren zitten met heel veel vragen en als stad is het onze taak om hen te ondersteunen en te betrekken. Door rechtstreeks met hen in gesprek te gaan, willen we tonen dat we er voor hen zijn en dat we samen willen nadenken over hoe we – rekening houdend met de maatregelen - best omgaan met deze moeilijke periode. Bovendien mag ook gezegd worden dat we als stad oprecht vinden dat de overgrote meerderheid van de jongeren zich heel goed aan de maatregelen houdt. Extra ondersteuning bieden om op een veilige manier bepaalde noden mogelijk te maken, daar willen we zeker werk van maken”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

Jongeren aan het woord
Tijdens het gesprek kwam als eerste de drukte op het Ladeuzeplein en in het Sluispark naar boven. Waarbij in de eerste plaats begrip getoond werd voor het (veilig) willen samenkomen met vrienden en vervolgens samen gezocht werd naar goede oplossingen om andere parken en plekken in de openlucht wat meer onder de aandacht te brengen. “Enkele aanwezige jongeren stelden zelfs voor om zich in te zetten als vrijwilliger om zo andere jongeren aan te moedigen de regels goed te volgen”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. Ook de nood aan veilige, overdekte locaties werd hierbij aangekaart en wordt verder opgepikt door de stad.

Er kwamen tijdens het gesprek ook vragen binnen over regels die mogelijks na corona verder aangehouden worden. Mohamed Ridouani: “De afstandsregel, de avondklok, … verdwijnen weer na corona.” “Wat wel behouden wordt, zijn de positieve concepten die voortgekomen zijn uit de crisis, , vult schepen van jeugd Dirk Vansina aan. “Waaronder het platform www.leuvenhelpt.be, dat mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers samenbrengt.”

En dan zijn er nog de vele vragen rond het mentaal welzijn van jongeren. Zowel op school als in de vrije tijd. Hier werd vooral duidelijk dat stad Leuven zoveel mogelijk middelen en instrumenten wil vrijmaken om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen tijdens deze crisis, maar zeker ook nadien. Er liggen heel wat plannen klaar en er worden ook subsidies vrijgehouden om initiatieven te ondersteunen. Ook op de ondersteuning van alle Leuvense jeugdverenigingen wordt extra veel ingezet.

“Zowel in de vrije tijd als op school moeten jongeren inbinden op sociaal welbevinden. Daar zijn we ons erg van bewust. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een goede samenwerking tussen de stad en de scholen. Zo zetten we via MIJNLEUVEN regelmatig projecten op waarmee we jongeren mentaal willen steunen. Denk maar aan de raamtekeningen die leerlingen op school konden uitwerken of de babbelboxen die onderwerpen bespreekbaar moeten maken op de speelplaatsen”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. “Ook via de sociale media van MIJNLEUVEN en het MIJNLEUVEN magazine proberen we jongeren blijvend aan te moedigen en te informeren. Bijkomend staan er nog een aantal feel good acties gepland die de moed er bij jongeren moeten inhouden en proberen we initiatieven op te zetten waarmee we hopelijk nog een memorabel eindmoment kunnen toevoegen aan het schooljaar.”

Alle input die tijdens het gesprek naar voor kwam, wordt momenteel verzameld en voorgelegd aan het stadsbestuur om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Zo zet de stad Leuven blijvend in op sensibilisering en werkt ze aan een stad waar jongeren zich veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar geluisterd wordt naar hun mening.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Riena Exelmans jongerenwerker MIJNLEUVEN
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Riena Exelmans jongerenwerker MIJNLEUVEN
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven