Burgemeester Ridouani spreekt op klimaattop COP26

Het Schotse Glasgow is momenteel het decor voor de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties, waaraan leiders uit meer dan 200 landen deelnemen om na te gaan wat er moet gebeuren om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Ook burgemeester Mohamed Ridouani werd uitgenodigd voor de conferentie om het Leuvense vernieuwende model van samenwerking voor te stellen.

“Steden hebben een belangrijke rol te spelen om het klimaatprobleem op te lossen”, zegt burgemeester Ridouani. “Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden, en het is daar dat de komende decennia de grootste groei zal opgetekend worden. Het is dus ook in en door de steden dat er een grote bijdrage moet gebeuren. Met ons Leuvens innovatief model van samenwerking kunnen we een deel van de oplossing zijn. We verbinden mensen rond een ambitieus idee, zoals ‘samen Leuven uitstootvrij maken’. Daarvoor slaan we de handen in elkaar en werken we hard om die ambitie te realiseren.”

“We betrekken dus de hele stadsgemeenschap op een structurele manier om ons te helpen grote uitdagingen aan te gaan en zo draagvlak, kennis en vertrouwen op te bouwen”, zegt burgemeester Ridouani. “Om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken die klaar is voor de toekomst, is er de netwerkorganisatie Leuven 2030 vzw dat overheden, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties én inwoners structureel samenbrengt. Voor dit innovatief bestuursmodel werden we door Europa bekroond tot Europese Innovatiehoofstad.”

“Onze aanpak draait om structureel samenwerken, met gedeelde ambities en verantwoordelijkheden”, vult Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030, aan. “Alle Leuvenaars en organisaties actief in de stad kunnen lid worden en iedereen heeft inspraak zodat we echt samen kiezen voor de best mogelijke toekomst en de best mogelijke weg daar naartoe. Dat toont zich concreet in bijvoorbeeld onze Roadmap, een wetenschappelijk onderbouwd plan dat de weg uitstippelt naar een klimaatneutraal Leuven.”

De Roadmap van Leuven 2030 is één van de elementen die burgemeester Ridouani zaterdag 6 november digitaal zal voorstellen op de klimaatconferentie. Een van de grote uitdagingen in de Roadmap is het ontwikkelen van een circulaire economie, waar grondstoffen herbruikt worden in plaats van worden weggegooid. Leuven zet daarin forse stappen vooruit en zal die ook toelichten op de klimaatconferentie. “COP26 draait om actie nemen, en dat is iets wat we in Leuven doen. De Roadmap is daarin een belangrijk instrument, omdat het de acties oplijst die nodig zijn én omdat het alle partners achter één doel schaart: Leuven klimaatneutraal en toekomstbestendig maken, voor en met iedereen,” besluit burgemeester Ridouani.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Katrien Rycken Coordinator of Leuven 2030
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Katrien Rycken Coordinator of Leuven 2030
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven