Casablanca Goes Casablanca

Casablanca: naast een drukbezochte stad in Marokko ook een gekende wijk in Kessel-Lo. Jammer genoeg eentje die moet opboksen tegen heel wat vooroordelen en veronderstellingen. Om voor eens en altijd een einde te maken aan die turbulente reputatie schieten enkele geëngageerde jongeren uit de buurt in actie. En dat onder de noemer: ‘Casablanca Goes Casablanca’, een project waarmee ze – onder begeleiding van een aantal jeugdwerkers van de stad Leuven – inzetten op sociale interactie en positieve beeldvorming in en rond de buurt en zo onrechtstreeks inzetten op het voorkomen van polarisering. Het hoogtepunt van het project is een internationale uitwisseling met een vrijwilligersorganisatie in het Marokkaanse Casablanca.  

Toen jeugdwerkers Mohamed Aoragh en Jeroen Van Gilse in oktober 2017 afzakten naar het Leuvense Casablanca om er te praten met de jongeren die er wonen, bleek al snel een hele berg frustraties en bezorgheden naar boven te komen. De jongeren hadden het gevoel dat ze een zware strijd moesten leveren tegen voorbarige conclusies en voelden heel sterk aan dat hun buurt aanzien werd als een te mijden plek waar geweld, vandalisme en overlast was. Ook de verstandhouding met de politie verliep erg stroef. “Het is een feit dat mensen vaak verschrikt opkijken wanneer het gaat over Casablanca. Maar deze wijk is eigenlijk niet anders dan een andere, gewoon wat kleurrijker en met een meer uitgesproken groepsdynamiek omdat de jongeren bepaalde roots delen. Dat versterkt bij heel wat mensen bepaalde vooroordelen”, aldus Mohamed. Vooroordelen die trouwens niet zomaar als éénrichtingsverkeer te bestempelen vallen. “Net zoals buitenstaanders een uitgesproken mening hebben over de buurt, hebben de jongeren die ook over mensen en diensten daarbuiten. De bedoeling van ‘Casablanca Goes Casablanca’ is dan ook het doorbreken van die verkeerde indrukken. Om in de plaats daarvan bruggen te bouwen, zowel tussen bewoners als stadsdiensten en politie”, vult Jeroen aan.

Van slachtoffer naar initiatiefnemer
Een tiental jongeren wierp zich op als trekker van het project en nam het voortouw bij de uitwerking ervan. Iedere week komen ze samen om te bekijken wat ze willen doen en hoe ze alles aanpakken. Om de sociale banden met de buurt te versterken organiseerde de groep het afgelopen half jaar al heel wat activiteiten, waaronder een Halloweentocht doorheen de buurt en een aantal opruimacties. En ook in de toekomst staan er nog heel wat op de planning. Zo zullen ze op zondag 3 juni meehelpen op het buurtfeest en organiseren ze op 27 juni een groots voetbaltornooi in samenwerking met de politie.

Naast het opzetten van activiteiten in de buurt, zetten de jongeren zich ook actief in als vrijwilliger binnen verschillende organisaties. Om zo nog een extra steentje bij te dragen. Deze verschillende ervaringen zijn niet alleen een manier om geld in het laatje te brengen voor hun internationaal uitwisselingsproject, ze bouwen er ook hun eigen vaardigheden mee uit. Een ideale combinatie van iets teruggeven aan de maatschappij en nieuwe competenties ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk in het buitenland
De jongeren dienden ook een subsidiedossier in bij JINT. De financiële middelen die ze het afgelopen half jaar – en ook nog de komende maanden – inzamelen, zullen ze investeren in een weeshuis in Casablanca, Marokko. Naast het brengen van een bezoek aan het weeshuis zullen ze samen met de plaatselijke jongeren de handen uit de mouwen steken om mee het gebouw op te knappen en om spelaanbod te voorzien voor de kinderen van het weeshuis zelf.

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Jeroen Van Gilse jeugdwerker
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven