Code geel blijft behouden, ook voor Leuvense scholen

Leuven is een grote onderwijsstad waar bijna 13.000 leerlingen uit de brede regio samen school lopen in het secundair. In de derde week van het schooljaar zijn er ook in Leuvense scholen enkele besmette leerlingen. De betreffende scholen hebben de maatregelen genomen zoals de Vlaamse overheid ze voorschrijft voor code geel. De betrokken leerlingen en ouders krijgen ondersteuning om de nodige quarantainemaatregelen na te leven.

“Momenteel volstaat het om de leerlingen rondom de besmette leerlingen te isoleren en de rest van de klassen verder te laten werken op school. We hebben een cascade van maatregelen en op dit moment zitten we bij maatregelen op het laagste niveau: het klasniveau”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Maatregelen per klas                                       
Bij een besmetting schakelt de school de artsen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in. Zij brengen in kaart met wie de leerling op school in contact kwam en hoe intensief dat contact was. Op basis daarvan beslissen zij, in samenspraak met de directie, om klassen gedeeltelijk of geheel in quarantaine te zetten en ze communiceren hierover met de betrokken ouders.

“Dat is nu het geval in een vijftal Leuvense scholen. De ouders van de betrokken kinderen zijn hiervan op de hoogte en ze krijgen de nodige ondersteuning als ze vragen hebben”, schetst schepen Wadera.

Maatregelen vanuit de stad
Daarnaast is er een veiligheidscel op niveau van de stad, onder leiding van de burgemeester en met een vertegenwoordiging van de Leuvense scholen, de CLB’s en artsen. Zij houden de vinger aan de pols, ze evalueren of alles vlot verloopt en of het haalbaar blijft om in te grijpen per school. Zij baseren zich daarbij op eigen gegevens en op gegevens van de Vlaamse en federale crisiscellen. 

“Met de huidige cijfers is het veilig om per school en per klas te bekijken wie in quarantaine moet. Wanneer het aantal besmettingen stijgt, of wanneer scholen bijvoorbeeld aangeven dat het organisatorisch niet langer haalbaar is om zowel op school als digitaal les te geven, zullen we algemenere maatregelen nemen. We zullen dan eventueel aan de minister voorstellen om enkele of alle scholen van kleurcode te veranderen”, zegt Danny Pijls, coördinerend directeur KS Leuven.

Kleurcode geel blijft gelden
De evaluatie vandaag leert dat er geen signaal is dat de Leuvense scholen naar een strenger pandemieniveau moeten overschakelen. De zogenaamde code geel en het scenario dat de Vlaamse overheid daarvoor bepaalde, blijven gelden.

“We zoeken samen met alle partners naar een evenwicht waarin iedereen zich veilig voelt en waar kinderen zo gewoon mogelijk les kunnen volgen. We volgen de situatie nauw op en zullen hierover regelmatig communiceren”, zegt Saskia Dekocker, coördinerend directeur GO! scholengroep Huis11.

Afstand houden en mondmaskers dragen
De lokale veiligheidscel onderwijs van Leuven roept leerlingen, leraars en ouders dan ook op om de gouden veiligheidsregels te blijven volgen. “Het afgelopen half jaar hebben we in Leuven bewezen dat we door de regels te volgen het aantal besmettingen kunnen beperken. Laat ons allemaal samen op dezelfde manier verdergaan om onszelf en elkaar te beschermen en ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven“, roept schepen Wadera op.

Wie vragen heeft over de veiligheid van de kinderen, bespreekt dat best eerst met de school. Daarnaast geeft ook de website van de Vlaamse overheid antwoord op veel gestelde vragen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven