Corona en vaccinatie in Leuven – stand van zaken

De coronabesmettingen nemen in het hele land weer toe. Leuven ziet geen problematische stijging van het aantal besmettingen in vergelijking met andere steden. “En als we kijken naar de ziekenhuisopnames, zien we dat er vooral niet-gevaccineerde mensen terecht komen. We houden de situatie nauwgezet in het oog, samen met de experts uit de eerstelijnszone en de ziekenhuizen en zetten verder in op testing en vaccinatie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Op dit moment is er geen reden tot grote ongerustheid.”

Het Overlegcomité nam nieuwe maatregelen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan, zoals opnieuw mondmaskerplicht en de uitbreiding van de coronapas. “Het is momenteel niet nodig om stringentere maatregelen te nemen in Leuven, bovenop wat het Overlegcomité reeds beslist heeft”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We houden de evolutie van de cijfers natuurlijk wel nauwlettend in de gaten.”

Hoge vaccinatiegraad, ook bij jongeren
In Leuven ligt de vaccinatiegraad hoog. 91 procent van de inwoners ouder dan 12 jaar is volledig gevaccineerd. “Ook jongeren hebben zich massaal laten inenten. Vaccinatie blijft een uitstekende bescherming tegen zware ziekte en een ziekenhuisopname”, zegt burgemeester Ridouani. “Als je nog niet gevaccineerd bent, kan je nog steeds een afspraak maken. Elke dag zijn er nog mensen die zich laten vaccineren. Het is de beste bescherming tegen het virus. Het zijn voornamelijk mensen die niet gevaccineerd zijn die in het ziekenhuis belanden. Ben je jonger dan 65 jaar en gevaccineerd, heb je tien keer minder kans om opgenomen te worden. Ben je ouder dan 65 en gevaccineerd, is de kans bijna drie keer lager.”

Inwoners van Leuven die nog niet gevaccineerd zijn en dat graag willen, kunnen daarvoor bellen naar het informatiecentrum (016 27 27 72) of langslopen in het vaccinatiecentrum in Kinepolis op de Bondgenotenlaan.

Boostervaccins
Ook het zetten van de boostervaccins om de bescherming bij oudere mensen of mensen met een verminderde immuniteit verlopen vlot. Momenteel zijn alle 85+’ers en mensen met een verminderde immuniteit uitgenodigd voor een bijkomende prik in het vaccinatiecentrum in de Kinepolis. “Bijna alle 85+’ers hebben hun boosterprik gekregen. Ook de bewoners van collectiviteiten zoals de woonzorgcentra of kloosters hebben een extra prik gekregen. Die vaccinatie gebeurde in de collectiviteiten zelf. Daarnaast organiseren we ook thuisvaccinatie, in nauwe samenwerking met de huisartsen en apotheken, voor mensen die mobiel te beperkt zijn”, zegt Bart Tirez, voorzitter van Eerstelijnszone Leuven.

Bij de 65- tot 85-jarigen zijn al zo’n 1.500 Leuvenaars uitgenodigd. “De komende weken gaan de rest van de uitnodigingen de deur uit, van oud naar jong. Wanneer je uitgenodigd wordt, hangt daarnaast af van het vaccin dat je reeds kreeg en op welke datum je je laatste prik kreeg”, verduidelijkt Tirez. “Zo zit er vier maanden tussen bij mensen die gevaccineerd werden met Astra Zeneca of Johnson&Johnson, en zes maanden bij mensen die ingeënt zijn met Pfizer of Moderna.”

Het boostervaccin dat in Leuven gezet wordt is ofwel Moderna, ofwel Pfizer. “Net zoals in de eerste vaccinatiecampagne, is Leuven één van de vijf steden die ook met Moderna vaccineert. Dat vaccin werkt even goed – en volgens sommige studies zelfs beter – als het Pfizer-vaccin”, aldus Tirez.

Vragen?
Het telefonisch informatiecentrum is nog steeds actief om vragen te beantwoorden en inwoners te helpen om een vaccinatie-afspraak te maken. Je kan hen telefonisch bereiken via 016 27 27 72, elke werkdag tussen 9  en 18 uur. Ook per mail is het informatiecentrum bereikbaar op corona@leuven.be.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Bart Tirez voorzitter Eerstelijnszone Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Bart Tirez voorzitter Eerstelijnszone Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven