Corona in Leuven: stand van zaken 18 maart 2020

Gisterenavond besliste de overheid over een pak nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het stadsbestuur heeft deze toegepast en volgt de situatie continu op in overleg met verschillende partners.

Nieuwe maatregelen
De regering heeft nieuwe, verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De regels gelden tot en met 5 april.

Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven. Alleen strikt noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegestaan: naar de dokter, de apotheker, de banken, de post of om te tanken. Thuiswerk wordt de norm.

Alle winkels moeten sluiten, behalve (dieren)voedingswinkels, krantenwinkels en nachtwinkels (tot 22u). Supermarkten blijven open, maar aankopen mogen slechts een half uur duren. Bovendien is er een maximum aantal klanten dat tegelijk binnen mag. De markten gaan niet meer door. Kappers blijven wel open, maar mogen slechts 1 klant tegelijk binnen laten.

 Vanaf nu is er ook een samenscholingsverbod, wat betekent dat niemand mag buiten komen. Enkel alleen, met je gezin of met één vriend(in) mag je nog fietsen, lopen of wandelen. De parken blijven open, maar hou altijd rekening met ‘social distancing’ en hou anderhalve meter afstand. Je mag ook naar buiten komen om iemand in nood te helpen.

Dienstverlening stad
De stad blijft voorzien in essentiële dienstverlening, zoals afvalophaling. De loketten burgerzaken in het stadskantoor zijn beperkt geopend. Nieuwe afspraken kunnen alleen voor stadszaken die strikt noodzakelijk zijn. Het politiekantoor op de Philipssite is geopend, de andere commissariaten zijn gesloten.

Het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8u tot 20u via 016 27 27 72 of corona@leuven.be .

Op www.leuven.be/coronavirus staat steeds de laatste informatie.

Maaltijden aan huis
Via de Lokale Dienstencentra loopt de maaltijdbedeling aan huis gewoon door. Je kan hiervoor contact opnemen met één van de Lokale Dienstencentra. Naast dit aanbod kunnen mensen ook via Zorgzeker (016 55 55 55) aangeven dat ze maaltijden aan huis wensen. Ook de buurtcentra, ’t Lampke en Poverello zorgen voor maaltijden.

Handhaving
De politie zal toezien op de naleving van de nieuwe maatregelen. “Ik wil iedereen oproepen om de instructies strikt te volgen”, zegt burgemeester Ridouani. “Het is verregaand, dat besef ik. Maar het is wel absoluut noodzakelijk om zo veel mogelijk thuis te blijven en voldoende afstand te bewaren. Niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook voor die van anderen. En vooral om er voor te zorgen dat ons zorgsysteem niet overbelast raakt. Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen verantwoordelijkheid, solidariteit en inspanning van iedereen.”

Winkelpasje voor zorgpersoneel
Het zorgpersoneel, zoals huisartsen, (thuis)verpleging en zorgkundigen, klopt lange uren en moet snel in en uit de supermarkt kunnen om de nodige voedingswaren te kopen. De burgemeester voorziet een attest voor hen, een soort ‘winkelpasje’ waarmee ze kunnen aantonen dat ze zorgpersoneel zijn en voorrang kunnen krijgen in de supermarkten. “We willen hen ondersteunen waar we kunnen”, zegt Ridouani. “We brengen de supermarkten daarvan op hoogte.”

Zorgsector ondersteunen: schakelzorgcentra opstarten
De stad is in nauw overleg met partners uit de zorgsector, zoals de ziekenhuizen, de thuiszorg, de huisartsen, de apotheken, de woonzorgcentra… Leuven is een zorgmetropool, met grote instellingen als UZ Leuven, Heilig Hart en tal van andere zorg- en kennisinstellingen. Het is meer dan ooit nodig om de hele zorgsector draaiend te houden.

Momenteel bereiden we ons voor op een piek aan corona-patiënten. Het is cruciaal om zo veel mogelijk ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor zieken die het het meest nodig hebben. Daarvoor richten we een schakelzorgcentrum op. Dat is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf, enerzijds voor patiënten die niet langer thuis kunnen blijven maar ook niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, anderzijds voor patiënten die aan de beterhand zijn maar nog niet voldoende hersteld om opnieuw naar huis te gaan.

Logistiek is zo’n schakelzorgcentrum een hele opdracht. “We bekijken nu samen met het UZ, Heilig Hart, en andere zorgpartners welke locaties het meest geschikt zijn voor verschillende soorten zorg. Er is een akkoord met enkele hotels met een grote capaciteit om hun kamers te gebruiken. We bereiden de inzet van deze capaciteit nu voor”, zegt burgemeester Ridouani. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel solidariteit op gang komt.”

Jeugdherberg opgevorderd
Voor de opvang van erg kwetsbare mensen heeft de burgemeester ook jeugdherberg Blauwput opgevorderd. In de huidige opvangcentra, zoals de daklozen van CAW kunnen mensen niet afgezonderd worden als ze ziek worden. In de jeugdherberg kan dat wel.

Leuven Helpt: mensen helpen mag
De federale regering heeft benadrukt dat je huis verlaten om hulp te verlenen nog mag. Leuven Helpt, het platform waar vragen naar hulp en vrijwilligers met elkaar in verbinding worden gebracht, krijgt geregeld vragen van inwoners die angstig zijn. Om hen beter te begeleiden, zijn we via Leuven Helpt (www.leuven.be/leuvenhelpt ) op zoek naar mensen met een geschikte beroepsachtergrond of ervaring om mensen psychologische ondersteuning te bieden via telefoon.

Inwoners mogen bellen (016 27 27 72) of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als er ze ergens hulp bij nodig hebben: boodschappen doen, naar de apotheek gaan, een telefoontje…

Om de noden van de Leuvense senioren goed op te vangen, contacteren de senioreninspecteurs hen om te bekijken welke hulp ze nodig hebben. Daarnaast krijgen alle senioren van de stad ook via brief regelmatig alle nodige informatie in hun bus.

Opvang
De opvang blijft gegarandeerd voor kinderen van zorg- en veiligheidspersoneel. De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. In Leuven zijn de onderwijspartners, de kinderopvang en de stad in overleg om te bekijken hoe in de komende dagen en weken de opvang te blijven garanderen in functie van de noden. 

Kampen in de paasvakantie
Alle kampen en jeugdwerkingen in de paasvakantie zijn geannuleerd. Concreet gaat dit over de Tofsportkampen, buurtsportactiviteiten (zowel voor jong als oud), skatekampen en speelpleinwerking.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo algemeen directeur, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo algemeen directeur, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven