Corona in Leuven: stand van zaken 24 maart 2020

 

Leuven Helpt
De solidariteit in Leuven is enorm. Tot nu toe zijn er meer dan 3.000 reacties van mensen die willen helpen binnengekomen. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Leuvenaars willen helpen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Ik krijg ook ontzettend veel mails van ondernemers, bedrijven, verenigingen… die een bijdrage willen leveren. We zijn volop aan het bekijken hoe we de aangeboden hulp optimaal kunnen inzetten. Want deze moeilijke periode zal nog een hele tijd aanhouden.”

Alle Leuvenaars die een vraag stelden via Leuven Helpt hebben momenteel hulp gekregen. Veel mensen vinden ook rechtstreeks hulp in hun directe omgeving of via de sociale organisaties. Mensen kunnen Leuven Helpt blijven contacteren als ze hulp nodig hebben, of iemand kennen die hulp kan gebruiken. Ook de zorgsector en sociale organisaties sturen hulpvragen door. Voor structurele noden zoek de stad een oplossing op maat. Ondertussen zijn er een honderdtal mensen geholpen door vrijwilligers, onder meer voor boodschappen, maaltijden of een telefoongesprek.

De stad publiceert op het platform Leuven Helpt ook oproepen voor vrijwilligers die kunnen helpen bij Leuvense organisaties zoals de sociale kruidenier Solikoop, Poverello en Ruimtevaart. Solikoop heeft zo 43 extra vrijwilligers om de winkel open te houden. Mensen die het nodig hebben kunnen er aan verlaagde prijzen gezonde voeding en basisproducten blijven kopen.

De buurtcentra, buurtwerk ’t Lampeke, Ruimtevaart en Poverello zorgen elke dag voor meer dan 100 afhaalmaaltijden voor hun vaste bezoekers. Ruimtevaart en Poverello zijn nog op zoek naar koks en keukenmedewerkers om die maaltijden te bereiden. De oproep daarvoor staat op het platform Leuven Helpt.

Leuvenaars mogen bellen (016 27 27 72), het formulier op www.leuven.be/leuvenhelpt invullen of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als ze ergens hulp bij nodig hebben, of iemand kennen die hulp nodig heeft: boodschappen doen, naar de apotheek gaan, een telefoontje…

Ondertussen hebben al 170 andere steden en gemeenten het Leuven Helpt-platform overgenomen, tot in Nieuw-Zeeland toe.

Het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016 27 27 72 en corona@leuven.be.

Geen evenementen tot en met 30 april
Het stadsbestuur heeft beslist om alle publieke evenementen en activiteiten op het grondgebied van Leuven op te schorten tot en met 30 april. Op dit ogenblik geldt die federale maatregel tot en met 5 april. Bij veel organisatoren van evenementen na die datum, heerst een grote onzekerheid of hun evenement al dan niet kan doorgaan. Veel organisaties en verenigingen hebben al beslist om hun evenement of activiteit uit te stellen. “Het wordt elke dag duidelijker dat de maatregelen van de federale overheid niet over enkele weken zullen aflopen”, zegt burgemeester Ridouani. “We hebben daarom beslist om tot eind april alles op te schorten en zo organisatoren en verenigingen duidelijkheid te geven.” De maatregel kan nog verder verlengd worden.

Voorrangspasjes voor zorgpersoneel
De stad besliste een voorrangsregeling voor zorgpersoneel uit te werken voor de voedingswinkels en apotheken. Zo moeten ze niet langer aanschuiven aan de supermarkt of andere voedingswinkels. In het weekend werden 6.231 voorrangspasjes voor zorgpersoneel van de Leuvense zorgvoorzieningen verdeeld.

Ook zorgverleners die in Leuven wonen maar elders werken, vroedvrouwen, persoonlijke assistenten (in het kader van VAPH) en personen werkzaam in voorzieningen bijzonder jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een beperking kunnen een voorrangspasje aanvragen aan het call center via een mail naar corona@leuven.be. In deze mail moeten naam, voornaam, adresgegevens en functie van de aanvrager alsook naam, adres en telefoonnummer van de werkgever vermeld worden.  

Stad Leuven brengt nood aan opvang in kaart
De Leuvense scholen blijven tot aan de paasvakantie opvang voorzien voor kinderen van ouders met een job in de cruciale sectoren, zoals de zorg en veiligheid en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Ook de kinderdagverblijven en de voor- en naschoolse opvang blijven opvang voorzien. Om de noden van het zorgpersoneel rond opvang buiten de standaarduren in kaart te brengen, heeft de stad Leuven een bevraging naar de zorginstellingen gestuurd.

Mondmaskers 
Omdat niemand weet hoelang de coronacrisis nog zal aanhouden, blijft voldoende voorraad van mondmaskers belangrijk. “Voor de zorgverleners is het heel stresserend om niet te weten of ze over voldoende beschermingsmateriaal zullen beschikken”, zegt burgemeester Ridouani. Er zijn de voorbije dagen via de provincie en de brandweer mondmaskers geleverd aan de Leuvense ziekenhuizen en zorginstellingen. Gisteren kregen de Leuvense woonzorgcentra en de woonvoorzieningen voor mensen met een beperking 39.000 mondmaskers toebedeeld.

Leuven heeft in samenwerking met MAAKbar Leuven, een vereniging die inzet op hergebruik van materialen, meer dan 400 vrijwilligers die hun hulp aanboden via Leuven Helpt ingeschakeld om zelf mondmaskers te maken. De stad kocht de stoffen en ander materiaal aan, de vrijwilligers naaien de maskers volgens de instructies van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. In totaal zullen ze de komende dagen 12.000 mondmaskers stikken. De verdeling aan de zorgactoren verloopt via de stad in samenspraak met de sector, in functie van de acute noden van dag tot dag.

Bedankt, Leuvenaars
De politie ziet toe op de naleving van de maatregelen in Leuven en treedt op als het nodig is. “Maar ik ben zeer tevreden dat de politie heel weinig moet tussenkomen”, zegt burgemeester Ridouani. “Het is ieders verantwoordelijkheid om de regels nauwgezet te volgen. En dat doen de Leuvenaars massaal. Ik wil hen daarvoor bedanken. Het is niet evident om je hele manier van leven aan te passen.”

De politie controleert ook op parkeren aan parken en bossen. Het voorbije weekend kwamen nog steeds mensen met de wagen naar bijvoorbeeld Heverlee-bos of Abdij van Park. Dat is niet toegelaten. Niet-essentiële verplaatsingen met de wagen zijn verboden, net om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. De politie treedt op en handhaaft actief. 

“Voor alle duidelijkheid: de parken en bossen blijven toegankelijk. Je mag wandelen, fietsen, een luchtje scheppen”, zegt burgemeester Ridouani. “Maar doe dat in je eigen buurt, te voet of met de fiets. En blijf de maatregelen opvolgen en hou minstens anderhalve meter afstand van elkaar.”

 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo algemeen directeur, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo algemeen directeur, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven