Coronamaatregelen in Leuven: stand van zaken 12 oktober 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus zit in stijgende lijn in het hele land. De federale overheid nam nieuwe maatregelen om de opmars van het virus in te dijken. “Het is absoluut niet aangenaam om ons leven opnieuw te moeten inperken. Dat komt zwaar aan bij veel mensen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Maar we hebben geen keuze: de cijfers zijn voor het hele land niet goed. Hoe moeilijk het ook is, we moeten volhouden en opnieuw een inspanning leveren en zorgen voor elkaar.”

“Ik wil aan iedereen vragen om solidair en verantwoordelijk te zijn, en de maatregelen op te volgen zodat we niet naar een lockdown moeten, zoals in het voorjaar het geval was. Dat hebben we zelf in de hand, door ons gedrag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat scholen open blijven, dat mensen hun werk behouden. En zo beschermen we ouderen en kwetsbare mensen en zorgen we er mee voor dat de ziekenhuizen niet overbelast raken”, zegt Ridouani.

De stad communiceert de nieuwe maatregelen gericht naar verschillende doelgroepen. De verschillende sectoren – horeca, sport, onderwijs, jongeren, evenementen… - krijgen ondersteuning om de maatregelen bekend te maken bij hun doelgroep. De stad is daarnaast continu in overleg met de verschillende sectoren.

De stad blijft ook lokale contactopsporing uitvoeren, om zo alle besmettingen, hun contacten en de plaatsen waar ze geweest zijn in kaart te brengen en actief op te volgen. De lokale contactopspoorders zorgen er ook voor dat er mensen die in quarantaine moeten hulp en ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, dat er thuiszorg komt, dat maaltijden geleverd worden...

Handhaving vormt het sluitstuk van de corona-aanpak. “Net zoals de voorbije maanden, blijven de politie en de stad de naleving van de regels controleren en treden we streng op bij inbreuken”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Algemene maatregelen
Je mag maximaal drie nauwe contacten per persoon hebben. Een nauw contact is iemand waarvan je geen afstand moet houden. Verder mag je niet meer dan vier personen bij je thuis uitnodigen, waarvan je afstand houdt als je gasten niet tot je nauwe contacten behoren. Je mag maximum met drie andere personen op het openbaar domein (op straat, op een plein, in een park of bos…) samen zijn, tenzij je gezin meer mensen telt en je met hen op stap bent.

Daarnaast blijft het heel belangrijk om afstand te houden of een mondmasker te dragen als dat niet kan, regelmatig je handen te wassen of te ontsmetten, goed te ventileren en extra voorzichtig te zijn als je in contact komt met risicogroepen.

Vertoon je symptomen, bijvoorbeeld hoofdpijn, keelpijn, hoesten…, dan blijf je thuis en neem je telefonisch contact op met je huisarts en ga je niet rechtstreeks naar de dokterspraktijk. Zo bescherm je de arts en andere patiënten. Gaan werken, familie of vrienden bezoeken, winkelen, op restaurant of café gaan… doe je niet als je symptomen hebt.

Horeca in Leuven
Cafés sluiten om 23 uur en er mogen maximaal vier mensen samen aan een tafel zitten. Specifiek in Leuven sluiten ook restaurants van zondag tot en met donderdag de deuren om 23 uur. Op vrijdag en zaterdag mogen restaurants tot 1 uur geopend blijven. We wijzen de mensen er ook op dat het vanaf 22 uur verboden is om alcohol op straat te drinken.

De overige maatregelen in de horeca – afstand tussen personen, verplichte registratie, handen ontsmetten, mondmaskerplicht – blijven behouden.

De stad, politie en horeca-uitbaters zijn permanent in overleg, om bij te sturen waar nodig.

Lagere en secundaire scholen blijven in code geel
De lagere en secundaire scholen in Leuven zijn op 1 september gestart in code geel. Dat wil zeggen dat alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs voltijds naar school kunnen, maar dat de school wel een aantal richtlijnen in acht moet nemen in de dagelijkse organisatie.

Op basis van de besmettingscijfers in de Leuvense scholen kan deze code worden behouden. De stad, de Leuvense scholen, de CLB’s en artsen houden de vinger aan de pols en evalueren de situatie continu.

Het is en blijft wel belangrijk dat de veiligheidsregels, zoals een mondmasker dragen, klassen voldoende ventileren en de handen wassen, nauwgezet opgevolgd worden.

Jeugdwerk naar code oranje
Vanaf 14 oktober schakelt het jeugdwerk over op code oranje. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle beslist. Concreet betekent dit dat groepen met leden ouder dan 12 jaar maximum met 20 in plaats van 50 jongeren activiteiten mogen organiseren als ze binnen plaatsvinden. Er geldt dan ook een mondmaskerplicht. Buiten mogen activiteiten nog doorgaan met een groep van 50 en zonder mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden sterk afgeraden.

Studenten krijgen aangepaste activiteitenmatrix
Momenteel blijft code geel van kracht voor het hoger onderwijs. Dat houdt in dat heel wat onderwijsactiviteiten op de campus kunnen plaatsvinden, in combinatie met online onderwijs. Er zijn ook richtlijnen voor activiteiten en het samenleven op kot. De stad werkte daarvoor een kader uit, samen met de onderwijsinstellingen, de politie, en de studentenkoepel LOKO. Dat kader werd ook overgenomen door de Vlaamse overheid.

Het kader volgt de federale maatregelen, en is nu aangepast naar de nieuwe regels. Studentenactiviteiten mogen tot 23 uur plaatsvinden. De fakbars volgen de regels van de horeca en sluiten eveneens om 23 uur. Studenten mogen er met vier aan een tafel zitten. Op kot mag een student drie nauwe contacten ontvangen. Kotfeesten zijn verboden. In de gemeenschappelijke delen geldt mondmaskerplicht. De politie kijkt nauwlettend toe op de naleving en zal bij overtreding verbaliseren.

Koteigenaars kunnen affiches en ander ondersteuningsmateriaal downloaden om op hun koten uit te hangen. Studenten die in het weekend naar huis gaan, vermijden best contact met risicogroepen.

“Ik verwacht van studenten hetzelfde als van de Leuvenaars: verantwoordelijk gedrag, voorzichtigheid en solidariteit met anderen. Zo beschermen ze hun ouders, grootouders, andere mensen… die door een besmetting enorm zouden lijden”, zegt Ridouani. “De meeste Leuvenaars en studenten zijn voorbeeldig en doen hun best, waardoor we het de voorbije maanden goed deden.”

Sport: kleedkamers sluiten
In de stedelijke sportaccommodaties worden de kleedkamers opnieuw gesloten, behalve in de zwembaden. Daar blijven de bestaande regels gelden: je krijgt toegang tot de kleedkamers 5 minuten voor je gereserveerde uur en doet dus thuis al je zwemkledij aan. De kleedkamers zijn opgesplitst voor mensen die gaan zwemmen en mensen die gezwommen hebben.

Ook aan externe sportaccommodaties is gevraagd om de kleedkamers te sluiten.

Mondmasker verplicht op begraafplaatsen tijdens Allerheiligenperiode
Van zaterdag 24 oktober tot en met zondag 8 november is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen op de Leuvense begraafplaatsen. In die twee weken rond Allerheiligen en Allerzielen is het vaak druk op de begraafplaatsen, waardoor afstand houden niet altijd mogelijk is. Door een mondmasker te dragen worden ook de bezoekers die in een risicogroep vallen beschermd.

Leuven blijft helpen
De stad blijft de Leuvenaars informeren, in verschillende talen en op verschillende manieren: via het telefonisch informatiecentrum, online, per brief, via het buurtwerk en de zorgpartners… Mensen die hulp nodig hebben, kunnen nog steeds terecht bij Leuven Helpt, waar vrijwilligers en het zorgnetwerk klaar staan om te helpen.

Iedereen die hulp nodig heeft, kan terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 of via mail op leuven.helpt@leuven.be. Het informatiecentrum blijft bereikbaar voor mensen met vragen over corona, via hetzelfde nummer 0800 16 9 16 of via corona@leuven.be.

 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Marc Vranckx perswoordvoerder Politie Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Marc Vranckx perswoordvoerder Politie Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven