Digitale aanmeldperiode voor secundaire scholen regio Leuven maandag van start

Vanaf maandag 29 maart om 14 uur kunnen ouders van leerlingen in het zesde leerjaar hun kind aanmelden voor een secundaire school in Leuven en omstreken. Ze hebben daarvoor tijd tot en met maandag 26 april om 14 uur. Aanmelden gebeurt via een systeem waar 80 scholen uit de brede regio rond Leuven inzitten. Daarvan zijn er 19 uit Leuven of de dichte omgeving.

“Dankzij die samenwerking weten Leuvense ouders sneller dan vroeger in welke school hun kind zich kan gaan inschrijven. Vorig jaar wist 95% van de kinderen die zich inschreven voor een Leuvense school onmiddellijk na de aanmeldprocedure dat hun kind terecht kon in de school van eerste of tweede voorkeur”, weet schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

De aanmeldprocedure verloopt volledig digitaal. Ouders maken een account aan, ze kiezen een aantal scholen waarin ze hun kind willen inschrijven in volgorde van voorkeur. Vanaf 26 april kent het computersysteem de plaatsen toe op basis van toeval en schoolvoorkeur. Als voor een school meer geïnteresseerde kinderen zijn dan plaatsen, bepaalt het toeval de verdeling van de plaatsen. Het moment van aanmelden speelt geen rol in de toewijzing.

Op 6 mei ontvangen de ouders een mail met het resultaat van de verdeling. In die mail vinden ze ook alle instructies voor de verdere inschrijving.

Aanmelden kan via de website aanmelden.school. Ouders die hun weg digitaal moeilijk vinden kunnen daarvoor hulp vragen bij een reeks ondersteuners. In Leuven zijn dat de buurtcentra, het OCMW, de dienst diversiteit, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, de Ruimtevaart, Huis van het Kind, Riso Vlaams-Brabant, CAW, Fabota en Wigwam.

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Jos Vaesen voorzitter LOP
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Jos Vaesen voorzitter LOP
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven