Eerste Leuvense snoezelruimte in Kindercentrum De Girafant

Jonge kinderen gebruiken al hun zintuigen om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen. Bij baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte verloopt dit proces moeizamer. Zij kunnen vanaf nu terecht in de prachtige snoezelruimte van Kindercentrum De Girafant (Nieuwe Kerkhofdreef 2, Leuven). Je vindt deze net naast het inclusieve kinderdagverblijf De Girafant en de speelplek van Huis van het Kind Leuven. Zo kunnen kindjes die meer intensieve zorg nodig hebben er vlot terecht.  

De nieuwe snoezelruimte zal ongetwijfeld vaak gebruikt worden door de kinderen van het inclusieve kinderdagverblijf De Girafant gaan. Kindjes die door onrust moeilijk in groep kunnen spelen, kunnen er samen met de begeleidster tot rust komen op het waterbed en werken aan een veilige band.  Een peuter die niet goed hoort, kan er  genieten van een rijk taalaanbod zonder het verstorende omgevingslawaai van de groep.  Een baby met een vertraagde motorische ontwikkeling kan kracht oefenen op het waterbed tijdens het ontdekken van de fiberglow draden.

“Samen spelen, communiceren, ontdekken en bewegen doen we in het kinderdagverblijf op elk moment van de dag”, zegt Veerle Callens, diensthoofd kinderdagverblijven van Zorg Leuven. “Maar in een klein groepje in de snoezelruimte is daar meer tijd en ruimte voor. We zien ook dat snoezelen de band tussen kind en begeleider en tussen de kinderen onderling versterkt. Zij genieten van het samen ontspannen en delen de prikkels die hen verwonderen met elkaar”.

Voor alle baby’s en peuters met een moeilijke start
De snoezelruimte kan ook gebruikt worden door andere gezinnen met een baby of peuter met een specifieke zorgbehoefte maar ook bijvoorbeeld door ouders van huilbaby’s, peuters die moeilijk tot rust komen …   “Allemaal zijn ze welkom in onze snoezelruimte”, stelt inclusiecoach Eva Mertens. “Ik overloop met de bezoekers kort wat snoezelen is. Vervolgens gaan we samen op verkenning. Daarna kunnen ouders zelfstandig gebruik maken van de ruimte tijdens de openingsuren van het kinderdagverblijf.  Een bezoek kan ook samen met een therapeut (kinesitherapeut, logopedist ...) verlopen.” Geïnteresseerde ouders kunnen meer informatie vragen of reserveren op 016 24 81 24 of via cik@leuven.be.

Kindercentrum De Girafant
“De keuze om de eerste Leuvense snoezelruimte op te starten in Kindercentrum De Girafant is niet toevallig”, zegt schepen Bieke Verlinden. “De gezins- en groepsopvang van De Girafant is door Kind & Gezin erkend als Centrum Inclusieve Kinderopvang. Zo’n centrum maakt ouders van kinderen die meer intensieve zorg nodig hebben wegwijs in het inclusieve opvangaanbod in de regio. Het biedt zelf opvangplaatsen aan voor kinderen met specifieke zorgbehoeften en ondersteunt andere opvangvoorzieningen om inclusieve kinderopvang te organiseren.”

Je vindt er ook het consultatiebureau van Kind en Gezin en de speelplek van het Huis van het Kind.  Er komen dus heel wat gezinnen met jonge kinderen. “Ik ben verheugd dat deze snoezelruimte toegankelijk is voor iedereen en hopelijk ook kan bijdragen aan de bekendheid van inclusieve kinderopvang in Leuven. Want alle kinderen hebben recht op een plekje in de opvang”, aldus schepen Verlinden.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken en ondervoorzitter Zorg Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding
Veerle Callens diensthoofd kinderdagverblijven Zorg Leuven
Eva Mertens inclusiecoach
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken en ondervoorzitter Zorg Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding
Veerle Callens diensthoofd kinderdagverblijven Zorg Leuven
Eva Mertens inclusiecoach
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven