Engagement zkt. student

Van 19 tot 30 oktober organiseren stad Leuven, KU Leuven, UC Leuven-Limburg, LUCA School of Arts en studentenkoepel LOKO voor de tweede keer een engagementenbeurs voor studenten. De beurs wil studenten vertrouwd maken met de vele ervaringen die vrijwilligerswerk hen biedt. Tegelijk krijgen Leuvense verenigingen zo een forum om vrijwilligers te werven. Anders dan vorig jaar zal de beurs dit jaar in digitale vorm plaatsvinden.

Elk jaar strijken zo'n 50.000 studenten neer in Leuven. Zij hebben een enorm potentieel voor de talrijke verenigingen die Leuven rijk is. Op de engagementenbeurs ontdekken studenten op welke manieren ze zich in Leuven kunnen engageren als vrijwilliger. Dertig verenigingen uit de cultuur-, sport-, onderwijs-, gezondheids- en welzijnssector stellen zich voor. Deze verenigingen zijn, net als de studenten, een belangrijke meerwaarde voor het sociale weefsel van Leuven.

“We willen een derde van onze inwoners – wij zien studenten als inwoners – makkelijker de weg laten vinden naar de vele geweldige initiatieven in Leuven. Veel studenten barsten van het engagement, maar moeten ook kunnen ontdekken welk engagement hen ligt. Op deze manier overbruggen we die kloof”, licht schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens toe. “Tegelijkertijd zetten we de meerwaarde van de student in Leuven in de verf. Er zijn al studenten die kinderen op het woonwagenterrein helpen bij hun schoolwerk, maar het kan net zo goed als atletiekcoach, natuurgids of verkoper in de wereldwinkel… ” 

Dertigtal  Leuvense verenigingen
Op Engagement zkt. student van 19 tot 30 oktober stellen een dertigtal Leuvense verenigingen zich aan de studenten voor via online infosessies of rondleidingen ter plaatse. Sommige koppelen hier ook meteen een concrete opdracht aan, zodat studenten kennis kunnen maken met het eigenlijke vrijwilligerswerk. Workshops maken studenten wegwijs in welk type engagement bij hen past. Ook aan de internationale studenten is gedacht: zij kunnen proeven van het Engelstalige aanbod. Alle activiteiten worden georganiseerd met respect voor de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

Meerwaarde voor sociale weefsel
“Op de engagementenbeurs kunnen studenten ontdekken hoe ze zich in onze stad als vrijwilliger kunnen inzetten”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. “Zo kunnen onze studenten een enorme meerwaarde zijn voor het sociale weefsel van Leuven en meewerken aan onze solidaire stad. En ook voor jezelf is het een verrijkende ervaring: vrijwilligerswerk verbreedt je perspectief en je netwerk, het helpt je ervaring op te bouwen. Je ontdekt er mensen, ideeën en projecten die anders misschien niet op je pad zouden komen. En het voelt ook gewoon goed om iets voor een ander te doen en te betekenen”, aldus schepen Bieke Verlinden.

KU Leuven Engage
De engagementenbeurs sluit naadloos aan bij ‘KU Leuven Engage’, het nieuwe universiteitsbrede platform dat KU Leuven bij de start van het academiejaar lanceerde. Het platform verenigt de gemeenschap van geëngageerde studenten en personeelsleden die door actieve inzet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen. “Zo willen we dat alle studenten tijdens hun loopbaan aan de KU Leuven minstens één keer een betekenisvolle maatschappelijke ervaring kunnen hebben”, licht rector Luc Sels toe. “Denk bijvoorbeeld aan studenten criminologie en theologie die in de gevangenis, samen met gevangenen, reflecteren over schuld en de zin en onzin van detentie. Of studenten handelswetenschappen die de bedrijfseconomische problemen van organisaties in de sociale economie aanpakken. Of studenten die zich inzetten voor projecten in het globale Zuiden of als vrijwilliger dicht bij ons.”

“Verbinding aangaan in coronatijden is meer dan ooit belangrijk. We merken bovendien dat de honger hiernaar bij studenten groot is,” vult hoofd Onderwijs en Studenten van UCLL Klaas Vansteenhuyse aan. “Het aantal leden van onze studentenverenigingen is stevig de hoogte ingegaan. De engagementen op deze beurs bieden een nog bredere waaier aan mogelijkheden tot contact. En bovendien een contact waarmee je ook nog eens impact creëert.”
 

Contacteer ons
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Hilde Feys Vicerector Diversiteits- en studentenbeleid, KU Leuven
Klaas Vansteenhuyze hoofd onderwijs en studenten, UCLL
Wendy Claes Luca School of Arts
Lucie Debaere voorzitter, LOKO
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Hilde Feys Vicerector Diversiteits- en studentenbeleid, KU Leuven
Klaas Vansteenhuyze hoofd onderwijs en studenten, UCLL
Wendy Claes Luca School of Arts
Lucie Debaere voorzitter, LOKO
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven