Enkel nog lesactiviteiten in Leuvense scholen

Naar aanleiding van de recente adviezen van de federale regering, hebben burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Onderwijs Lalynn Wadera overlegd met de Leuvense basis- en secundaire scholen, CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding) , het deeltijds kunstonderwijs. De richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen, gebaseerd op het advies van de federale regering die alle scholen ontvingen worden strikt opgevolgd.

De Leuvense scholen zullen enkel nog lesactiviteiten laten doorgaan. Schoolfeesten, open klasdagen, buitenschoolse activiteiten, oudercontacten… zijn uitgesteld of afgelast. Hetzelfde geldt voor de meerdaagse schoolreizen. De scholen blijven alert en passen de preventieve maatregelen toe. Op de website van de specifieke scholen vind je meer informatie over welke activiteiten niet doorgaan.

De collectieve kijkdag in het kader van aanmelden en inschrijven in het Leuvense basisonderwijs, de zogenaamde ‘Meld Je Aan’, op donderdag 12 maart is in overleg afgelast. Ouders die een school willen bezichtigen, kunnen telefonisch contact opnemen met de directies. Ook de kijkdagen in Bierbeek en Herent gaan niet door.

Ook de meerdaagse schoolreizen naar Weimar en Buchenwald in Duitsland, een project van de stad, worden geannuleerd.

Leerlingen en leerkrachten die symptomen vertonen, blijven thuis en nemen contact op met de huisarts.

Deze communicatie wordt verstuurd vanuit het stadsbestuur, de Leuvense basis- en secundaire scholen, de CLB’s en het deeltijds kunstonderwijs (SLAC).

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven