Erfgoedpremie aanvragen nog eenvoudiger

Sinds januari 2019 kunnen Leuvenaars beroep doen op een erfgoedpremie, een groot succes zo blijkt. Al 78 aanvragers maakten er aanspraak op, voor een totaalbedrag van bijna een half miljoen euro. "Nadat in 2020 de premieaanvraag al digitaliseerde, keurde de gemeenteraad eind vorige maand een verdere verfijning van het erfgoedpremiereglement goed. Een aanvraag indienen is nu nog eenvoudiger en efficiënter", aldus schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

Al drie jaar kun je erfgoedversterkende werken laten uitvoeren met behulp van een erfgoedpremie van de stad Leuven. Dat kan als je pand niet beschermd is, maar wel erfgoedwaarde heeft, of als je pand in een beschermd stadsgezicht ligt, maar er geen goedgekeurde visie rond al het aanwezige erfgoed is.  

Vijf categorieën
Je kan voor vijf soorten werken een premie aanvragen: voor buitenschrijnwerk, dakwerken, gevelwerken, werken aan de voortuin, park of paden van het pand; of voor onderzoeken die nodig zijn voor de juiste erfgoedversterkende werken. De premie bedraagt 40% van de kostprijs met een maximumbedrag van 7.500 euro. Sinds 1 januari 2019 werden maar liefst 78 premie-aanvragen goedgekeurd voor in totaal 496.740 euro.

Premie-aanvragen voor buitenschrijnwerk zijn het populairst. De stedenbouwkundige verordening erfgoed bepaalt immers dat bij vervanging van historisch houten buitenschrijnwerk de voorkeur uitgaat naar nieuw houten buitenschrijnwerk. Kunststoffen zoals PVC zijn niet toegelaten wegens weinig kwalitatief, noch duurzaam.

Ook voor gevelwerken is de premie geliefd. Dat gaat van gevelreiniging, tot het herstel van voegwerk en gevelelementen. Zowel de werken aan het buitenschrijnwerk, als de gevelwerken zijn erg zichtbaar in het straatbeeld. Zo dragen ze enorm bij aan het behoud en de versterking van de erfgoedpanden zelf, maar ook aan de beeldwaarde van de stad in het algemeen. Het is echt een win-winsituatie: door de hulp krijgen aanvragers zin om te investeren, de maatschappij geniet van goed onderhouden erfgoed, én er ontstaat een economische accelerator.

Digitalisering en aanpassingen
Door de digitalisering van de procedure voor stadspremies werd het reglement in oktober 2020 een eerste keer aangepast. Sindsdien verloopt een dossier volledig digitaal. Zo weten de betrokkenen precies waar hun aanvraag zich bevindt en voor welke premie ze in aanmerking komen. Ook werden in 2020 de voorwaarden verduidelijkt, op basis van concrete vragen en opmerkingen van aanvragers.  
"Het oplossen van knelpunten vormde ook in 2021 de aanleiding voor nieuwe verbeteringen aan het reglement", vervolgt schepen Devlies. "Nu is bepaald dat er per categorie om de 10 jaar verschillende aanvragen ingediend worden, zolang het maximumbedrag van 7.500 euro niet overschreden wordt. Ook wordt de toelage niet meer teruggevorderd bij verkoop binnen de 10 jaar. Dat is vanaf nu enkel voor wie binnen de 5 jaar verkoopt. En het is voortaan mogelijk om voor de categorie ‘onderzoek’ de premie na het onderzoek aan te vragen. De voorwaarden zijn beter afgebakend en het is duidelijk welke documenten van rechtspersonen, vzw’s en verenigingen en mede-eigenaars moeten toegevoegd worden."

Succesformule
De aanvragen voor erfoedpremies gaan in stijgende lijn, van 53 in 2019, tot 63 in 2020 en voor 2021 stond de teller begin september al op 62. Naar analogie met de vorige jaren worden er nog een tien- tot vijftiental aanvragen verwacht voor eind dit jaar. Vanaf 2023 wordt het budget dan ook systematisch verhoogd. Jaarlijks wordt er 200.000 euro voorzien voor aanvragen van erfgoedpremies van particulieren. Het mag duidelijk zijn: zowel de stad als de Leuvenaar zelf is ‘fier op erfgoed van hier’.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Michelle Smets adviseur monumentenbeleid, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Michelle Smets adviseur monumentenbeleid, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven