Extra fietssuggestiestroken in twaalf Leuvense straten

Gisterenavond keurde de Leuvense gemeenteraad het aanbrengen van fietssuggestiestroken goed in twaalf bijkomende straten. In zes straten in de Leuvense binnenstad zijn op dit moment al dergelijke okerkleurige stroken aangelegd. De fietssuggestiestroken geven een duidelijke plaats aan de fietser op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad.

Een fietssuggestiestrook verhoogt de veiligheid voor fietsers, omdat autobestuurders automatisch hun snelheid aanpassen door de optische versmalling van de rijbaan en de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Juridisch is een fietssuggestiestrook niet opgenomen in het verkeersreglement. Ze blijft dus deel uitmaken van de rijbaan. Fietssuggestiestroken zorgen ervoor dat de aandacht getrokken wordt op het gemeenschappelijk gebruik van de rijweg en op het wederzijds respect van de weggebruikers.

Fietssuggestiestroken in Leuven
In het verleden werden al fietssuggestiestroken aangebracht in enkele Leuvense straten zoals de Bondgenotenlaan, de J.B. Van Monsstraat, de Kapucijnenvoer en de Naamsestraat. “We ondervinden dat het beoogde effect bereikt wordt. Er werd dan ook een nieuwe lijst opgesteld van straten die voor een gelijkaardige inrichting in aanmerking komen op basis van breedte van de weg en het intensief gebruik door (vaak schoolgaande) fietsers”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina.

Enkele belangrijke straten waar fietssuggestiestroken zullen worden aangebracht zijn de Holsbeeksesteenweg van aan de parking Provinciedomein tot aan het fietspad in de Gemeentestraat, de Oudebaan (tussen Ziekelingenstraat en Koningin Elisabethlaan), de Tervuursestraat, de Tessenstraat, de Maria Theresiastraat, de Andreas Vesaliusstraat en de Goudsbloemstraat. In de Bondgenotenlaan zullen ook nieuwe fietssuggestiestroken worden aangebracht na de geplande herasfalteringswerken.

Een aantal straten worden dit najaar aangepakt. Voorjaar 2020 volgen de andere. In totaal gaat het over een investering van 570.000 euro.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven