Geactualiseerde masterplannen voor Campus en Wetenschapspark Arenberg klaar

Als toonaangevende universiteitsstad streeft Leuven ernaar om continu meer kennis te genereren én hieraan een economische meerwaarde te koppelen. De zone Arenberg in Heverlee, met zijn campus en wetenschapspark, past helemaal in dit tweeledige doel. De langetermijnvisie dient echter aangepast te worden aan de nieuwe noden van onze tijd. KU Leuven en stad Leuven rollen hiervoor twee geactualiseerde masterplannen uit. Deze masterplannen worden maandag 25 januari aan de gemeenteraad voorgelegd.

De cluster Campus en Wetenschapspark Arenberg vormt een belangrijke schakel in de verdere uitbouw van de Leuvense hightech regio. De universiteitscampus telt ongeveer 90 ha en ligt tussen de stadsring en Egenhovenbos. Een groot gedeelte ervan bevindt zich in  het park van het Arenbergkasteel. Het wetenschapspark huisvest  vooral bedrijven uit de sectoren biotechnologie, ICT en mechatronica en omvat 9 ha. Carl Devlies, schepen van ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed: “Met de nieuwe masterplannen faciliteren we samen met KU Leuven een multidisciplinair gebied, waar ruimte zal zijn voor kruisbestuivingen tussen campus, wetenschapspark en bedrijven. We kunnen hier ook stad en universiteit dichter bij elkaar brengen. Deze zones zijn géén solitaire terreinen, maar zullen een nieuw, groen stukje stad vormen.”

Campus van de toekomst
In 2008 werd een masterplan opgesteld voor de langetermijnvisie van Campus Arenberg. Na tienjaar besliste KU Leuven om het masterplan te actualiseren in afstemming met het duurzaamheidsbeleid van de universiteit. Vooral op nieuwe uitdagingen als duurzaamheid van gebouwen, mobiliteit, energie, water, erfgoed en ecologie moest een beter onderbouwd antwoord gegeven worden. Ook diende het een ‘levende campus’ te worden die zich beter integreert in de stad, met bijvoorbeeld betere fietsverbindingen, meer aansluitingen op de Ring en een nieuwe Dijlebrug.

Om deze verregaande ambities te realiseren, werd in 2018 een intensief planproces opgestart. KU Leuven is opdrachtgever van het masterplan. Stad Leuven is van bij aanvang betrokken. Ook studenten en gebruikers werkten mee aan kennisopbouw rond dit waardevolle gebied. Vorige maand werd het afgewerkte masterplan met bijhorende deelstudies en een synthesenota, door het universiteitsbestuur goedgekeurd.

Gerard Govers, vice-rector Wetenschap & Technologie – Duurzaamheid: “Het nieuwe masterplan geeft voor de volgende jaren de richting aan die we willen inslaan met onze campus. We willen een levende campus uitbouwen met meer natuur, voorrang voor de actieve weggebruiker, respect voor ons erfgoed. We willen een campus voor de toekomst waar het niet alleen aangenaam leren en werken is, maar waar je ook voor je plezier naartoe komt. Arenberg wordt een campus waarop een innovatieve universiteit als KU Leuven trots kan zijn.”

Innovatief wetenschapspark
Om spin-offs en startups in Leuven te stimuleren, bouwden de intercommunale Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de stad en de universiteit langs de Gaston Geenslaan een innovatief wetenschapspark. Dit bestaat uit enkele gebouwencomplexen met kantoren, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten. Ook dit twintig jaar oude masterplan moest aangepast worden aan actuele vraagstukken rond ruimtegebruik en recente ontwikkelingen omtrent waterhuishouding, ecologische landschapsinrichting, erfgoedwaarden, toekomstgerichte energieconcepten en de ambities rond duurzame mobiliteit. Bovendien zal de universiteit een meer actieve rol opnemen in de verdere ontwikkeling en het beheer, waarin een professioneel parkmanagement zal zorgen voor een transparant organisatie- en financieel model.

Er wordt ingezet op duurzame nieuwbouw met toekomstgerichte fossielvrije energievoorziening, een centraal park als poort tot de Voervallei en Egenhovenbos,  vergroening en ontharding van de buitenruimte, een fietsverbinding naar de Kapeldreef en eventueel een Mobipunt aan imec. Het parkeergebouw kan op termijn uitgroeien tot een voorstedelijke randparking. Twee clusters die in het oorspronkelijke masterplan nog ontwikkeld zouden worden, blijven in het nieuwe masterplan open ruimte, terwijl de ontwikkelbare oppervlakte door inbreiding niet afneemt. “Maar liefst één derde van het wetenschapspark wordt nu voorbehouden voor groene zone, daardoor kan er op andere plekken hoger gebouwd worden om zo minder ruimte in te nemen. Het effect van hoogbouw op belangrijke (erfgoedkundige) zichtassen wordt wel bewaakt”, besluit Devlies.

Vervolgstappen
Beide masterplannen worden volgende maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. KU Leuven zal in overleg met de stad Leuven verdere afspraken maken over de uitvoering en over de voorgestelde projecten. De stad beoogt de opmaak van een gebiedsgericht Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waarin de uitgangspunten van de masterplannen verankerd zijn.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]