Gedenkplaat aan de Driutiuspoort

Aan de Driutiuspoort in de Schrijnmakersstraat in Leuven hangt sinds vandaag een gedenkplaat. Ze herinnert voorbijgangers aan het 16de eeuwse Drieux- of Driutiuscollege – waarvan de poort het enige restant is – en aan het ontstaan van de eerste Vlaamse Ruimte, de basis voor de provincie Vlaams-Brabant met Leuven als hoofdstad.

Het Dritiuscollege (1559) werd gesticht toen de eerste Vlaamse Ruimte erkend werd, een kleine 500 jaar geleden bij de opsplitsing van de Nederlanden. Deze poort kent dan ook een hoge symboolwaarde rond dit historisch moment.

Driutiuscollege
Zo’n 500 jaar geleden bevond de kerk zich in woelige tijden met allerlei wantoestanden. Dit had veel protesten – het protestantisme – tot gevolg. Een nieuwe kerkstructuur drong zich op. Professor kerkelijk recht en rector Michiel Drieux of Driutius was één van de Leuvense hoogleraren die hierbij betrokken was. In 1559 maakten ze samen een pauselijke bul ‘Super Universas’ op. Concreet betekende deze bul een kerkelijke herstructurering met de oprichting van drie kerkprovincies in de toenmalige Nederlanden. Naast de Noordelijke Nederlanden werd het zuidelijke deel van de Nederlanden opgesplitst in een Franssprekende (Gallicae) en Nederlandsprekende kerkprovincie (Flandricae).

In 1559 stichtte Michiel Driutius tevens het Driutiuscollege. Datzelfde jaar overleed hij en kregen studenten uit zijn familie en geboortestreek Frans-Vlaanderen er onderdak. In de 18de eeuw werd het college gesloopt en volledig herbouwd, inclusief de toegangspoort in de Schrijnmakersstraat. Na de Eerste Wereldoorlog bleef niets meer overeind van het college, uitgezonderd de toegangspoort.

Eerste Vlaamse Ruimte
Bij de driedeling der Nederlanden 500 jaar geleden werd met het Nederlandssprekende Flandricae de eerste Vlaamse Ruimte geboren. 50 jaar geleden werd vervolgens de basis gelegd voor het Vlaams Gewest, toen de eerste staatshervorming België opdeelde in drie cultuurgemeenschappen.

Kortom, 2020 is het ideale jaar om deze scharnierpunten – die de fundamenten van ons huidig landschap vastlegden – te huldigen. Deze politieke verzelfstandiging is voor onze stad en streek van enorm belang. Denk maar aan de dynamische ontplooiing van onze Nederlandstalige universiteit en de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant met Leuven als hoofdstad.

Professor-emeritus en sociaal geograaf Herman Van der Haegen ziet die kerkelijke driedeling van de Nederlanden als eerste erkenning van het Nederlandse taalgebied in de geschiedenis. Hij introduceerde daarvoor het begrip ‘de eerste Vlaamse Ruimte’. Die eerste Vlaamse Ruimte omvat het toenmalige aartsbisdom Mechelen, dat liep van Duinkerke tot Roermond.

Gedenkplaat
“In Leuven wandel je voortdurend door de geschiedenis. Soms zelfs zonder dat je het beseft. Deze gedenkplaat maakt de Leuvenaars en bezoekers aan Leuven bewust van de historiek en het erfgoedverhaal van en rond deze plek”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Professor Van Der Haegen maakte van deze kwestie zijn levenswerk en heeft met zijn visionaire ideeën veel betekend voor onze stad, maar ook ver daarbuiten. Hij is de drijvende kracht achter deze gedenkplaat. Als toonaangevende onroerenderfgoedgemeente vinden we heldere duiding omtrent onze geschiedenis een must”, besluit schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven