Gevelbanken, buurtplantsoenen en Leuvenair: vast aanbod Kom op voor je wijk breidt uit

Stad Leuven breidt het ‘Doe Mee’-luik van haar project Kom op voor je wijk uit met 3 originele nieuwe initiatieven om het buurtleven nog meer te laten opbloeien: de gevelbank, het buurtplantsoen en ‘Leuvenair’. Deze week werden de eerste van deze projecten, een gevelbank en een buurtplantsoen, ingehuldigd door de buurt.

Met Kom op voor je wijk kunnen Leuvenaars zelf, en met ondersteuning van de stad, een idee uitwerken voor hun straat of buurt. Zo legden Leuvenaars de voorbije jaren straatmeubilair, picknickplaatsen en petanquebanen aan, publiceerden ze buurtkookboeken en straatgedichten of gaven pleintjes een make-over.  In het luik ‘Doe mee’ bundelt de stad een aantal pasklare en eenvoudige, maar heel waardevolle initiatieven waar Leuvenaars samen met hun buurt op kunnen intekenen. Inwoners konden reeds buurtmoestuinen, boekentillen, infopanelen en buurtfeesten aanvragen. Nu voegt de stad nog drie gloednieuwe projecten toe aan het aanbod: de gevelbank, het buurtplantsoen en ‘Leuvenair’.

De projecten

De gevelbank
De allereerste gevelbank van Leuven werd door de bewoners van de Spaarstraat aangevraagd via het ‘Creëer’-luik van 'Kom Op voor je Wijk', waarmee Leuvenaars een eigen idee voor de buurt kunnen realiseren. Omdat het concept van de gevelbank zo mooi was in zijn eenvoud, besliste de stad Leuven om de gevelbank standaard op te nemen in het vaste ‘Doe Mee’-aanbod van het stadsproject. Daarmee is Leuven een van de eerste steden die de gevelbank actief zelf verspreidt.

Gevelbanken zijn een ideaal middel om spontane ontmoetingen en een positief gevoel in de buurt te stimuleren. Bewoners kunnen comfortabel naast hun voordeur gezeten een praatje slaan met buren en voorbijgangers. Een eenvoudig idee dat nieuwe ontmoetingen in de buurt mogelijk maakt.

Het eenvoudige ontwerp – de gevelbank bestaat uit een afneembare plank die op twee inklapbare beugels in de gevel wordt geplaatst – zorgt ervoor dat de impact op het openbaar domein beperkt en de voetpaden steeds toegankelijk blijven.

Het buurtplantsoen
Ook met het stadsgroen in de straten kunnen de Leuvenaars nu zelf aan de slag. Door de grote tijdsinvestering wordt de huidige aanplanting in straten veelal onderhoudsvriendelijk aangepakt. Bewoners met groene vingers die meer willen doen met het groen in de buurt, bijvoorbeeld door vaste planten of struiken te planten, kunnen nu een aanvraag indienen bij Kom op voor je wijk om het onderhoud van de groenstroken in de straat mee op te nemen. Samen met de afdeling groenbeheer van de stad worden de mogelijkheden bekeken en dan is het aan de  meters of peters van groenstroken in de buurt zelf om naar hartenlust te tuinieren met het stadsgroen.

Leuvenair
Wie benieuwd is naar de concentratie fijn stof in de straat, kan samen met de buren een aanvraag indienen bij Kom op voor je wijk om een low-cost sensor voor fijn stof te bouwen en thuis op te hangen via ‘Leuvenair’. Zo brengen Leuvenaars samen met de stad de luchtkwaliteit in Leuven gedetailleerd in kaart.

In eerste instantie is het de bedoeling om in Leuven een burgernetwerk uit te bouwen van inwoners die meetsensoren voor fijnstof thuis ophangen. Deze zelfbouwsensoren leveren heel wat bijkomende data op bij het vast meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Door de data van dit Leuvens burgernetwerk mee in te schakelen, zet Leuven extra stappen als Smart City.

Op de lange termijn is het de bedoeling om samen met de inwoners initiatieven uit te werken om de fijnstofproblematiek op lokaal niveau aan te pakken. Het burgernetwerk van personen met een meetsensor is dan een aangewezen platform om die ambitie, die past binnen het European Green Leaf Year 2018, waar te maken.

Inhuldigingen

Deze week werden de eerste gevelbank binnen het ‘Doe Mee’-luik en het eerste buurtplantsoen ingehuldigd door de buurt. De gevelbank werd aangevraagd door de bewoners van de Patroonschapstraat in Kessel-Lo samen met de lagere school Mozaïek. Schepen van sociale zaken Bieke Verlinden, bevoegd voor het project Kom op voor je wijk, plaatste samen met de bewoners de  gevelbank in zijn beugels. In de Bergstraat in Kessel-Lo ontsproot diezelfde dag het eerste buurtplantsoen van Leuven. De bewoner die zich als ‘meter’ ontfermt over het buurtplantsoen gaf uitleg bij haar plannen om de buurt verder te verfraaien.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Menno Ernst gebiedsgerichte werking stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Menno Ernst gebiedsgerichte werking stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven