Gezocht: leden adviesraad onroerend erfgoed

De stad Leuven telt verschillende adviesraden over diverse thema’s zoals cultuur, toegankelijkheid, milieu, jongeren …  Bezit je de nodige expertise op het vlak van onroerend erfgoed? Stel je dan kandidaat voor de adviesraad onroerend erfgoed. Deze adviesraad geeft de stadsdiensten en het stadsbestuur advies over over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in Leuven. We zoeken 6 nieuwe leden.

Taken adviesraad

  • De adviesraad ondersteunt de stad bij de visievorming van het lokale onroerenderfgoedbeleid en denkt mee na over bouwkundig erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologisch erfgoed.
  • De adviesraad werkt mee aan initiatieven rond erfgoedbeleving en -waardering en helpt zo het draagvlak rond onroerend erfgoed te vergroten.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit minimum 4 en maximum 8 deskundigen onroerend erfgoed, 1 deskundige ruimtelijk beleid en/of de voorzitter van de GECORO en minimum 2 en maximum 4 vertegenwoordigers van de middelveldorganisaties als stemgerechtigde leden.  Daarnaast is de schepen van Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening aanwezig als niet-stemgerechtigd lid. Een ambtenaar van de afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed treedt op als secretaris.

Oproep nieuwe kandidaten

De stad Leuven is op zoek naar maximaal 6 nieuwe leden voor de adviesraad onroerend erfgoed:

  • De leden treden op vanuit hun deskundigheid op het vlak van onroerend erfgoed (bouwkundig, landschappelijk, archeologisch of cultureel erfgoed) De deskundigheid zal beoordeeld worden aan de hand van relevante diploma’s, relevante praktijkkennis en ervaring én kennis van de stad Leuven.
  • De leden treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarin ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger maar vanuit hun deskundigheid op het vlak van onroerend erfgoed.
  • Middenveldorganisaties (verenigingen of organisaties) moeten kunnen aantonen dat ze actief bezig zijn met onroerend erfgoed betreffende (een aanzienlijk deel van) het grondgebied Leuven.
  • De leden moeten bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van het onroerenderfgoedbeleid van de stad Leuven.

Een jury, samengesteld uit verschillende experten binnen de stadsdiensten, zal een gemotiveerde selectie van de leden voorleggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Werking en aanstellingsperiode

  • De adviesraad komt in principe tweemaandelijks samen, met een minimum van 5 keer per jaar. De zittingen zijn niet openbaar.

  • De leden van de adviesraad onroerend erfgoed worden benoemd door de gemeenteraad van Leuven tot 2025.  Indien een lid van de adviesraad ontslag neemt, kan dit vervangen worden.

  • Er worden geen presentiegelden voorzien.

Interesse?

Kandidaat-leden kunnen tot en met 15 april hun motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar [email protected]. De motivatiebrief dient ook kort een korte visie op zijn of haar rol in de adviesraad te bevatten.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]