Gezond feestje bij hernieuwing charter ‘Leuven, gezonde stad’

Gisteren,  27 juni, was het Van Waeyenberghpark de place-to-be voor een gezond en sportief feestje. Stad Leuven en Leuvense organisaties hernieuwden er het charter ‘Gezonde stad’ voor de periode 2019-2024. De Vlaamse overheid overtuigde tijdens de voorbije legislatuur meer dan 275 lokale besturen om een gezondheidsbeleid uit te werken en vraagt nu opnieuw een engagement. Zo wordt de stad een omgeving die inwoners, bezoekers, werknemers… stimuleert om gezond te leven. Tijdens het feestje stonden er allerlei sportieve activiteiten op het programma. Schepenen Bieke Verlinden en Els Van Hoof deelden met badmintonrakketten “pluimpjes” uit met engagementsboodschappen aan.

Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, verduidelijkt: “Leuven zet als gezonde stad gezondheid op de agenda van diverse sectoren. Met acties rond gezonde voeding in kinderdagverblijven, valpreventie in woonzorgcentra, toegankelijke mondzorg voor kwetsbare groepen, rookstopcursussen, geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen, enz. ontstaat er zo een brede waaier aan projecten. De stad kiest er resoluut voor om zich opnieuw te engageren een gezonde stad te zijn, en zet hiervoor budget en mankracht in.”

Eén van de succesvolle projecten is Bewegen op Verwijzing. Via dit project kunnen huisartsen patiënten die best meer zouden bewegen doorverwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach die voor hen een beweegplan op maat opstelt. Van januari tot eind juni werd dit concept ook op buurtniveau uitgetest in één Leuvense wijk. Het buurtcentrum Mannenstraat, De Hulster, Logo Oost-Brabant, Buurtsport stad Leuven, wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en Caleido, en huisartsen, apothekers en kinesisten uit de buurt kregen samen de buurtbewoners van de Mannenstraat aan het bewegen.

Els Van Hoof, schepen van sport vult aan: “We hebben 15 Leuvenaars uit deze buurt aan het bewegen gekregen. Het aanbod was dan ook zowel laagdrempelig als divers. Tai chi, pingpong, de fit ‘o city, omnisport, … telkens voorafgegaan door een wandeling naar de activiteit zelf.  Daarnaast werden mensen geïnformeerd en gecoacht. Nu willen we deze succesformule ook in de andere wijken realiseren. De wijk rond Sint-Maartensdal is dit najaar aan de buurt. De stad betaalt trouwens de helft van de Vlaamse deelnemersbijdrage: zo maken we het project voor iedereen toegankelijk.”

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Heidi Du Laing adviseur gezondheidsbeleid stad Leuven
Ken Van Staeyen medewerker Buurtsport
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Heidi Du Laing adviseur gezondheidsbeleid stad Leuven
Ken Van Staeyen medewerker Buurtsport
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven