Groot bufferbekken voor regenwater op Sint-Agathaplein in Wilsele

In Wilsele-Putkapel werkt de stad volop aan de aanleg van het Sint-Agathaplein. Op de plaats van het oude zwembad komt een gloednieuw dorpsplein met meer groen, zitbanken voor bewoners, spelelementen voor kinderen (stapstenen, balanceerbalken) en toegankelijke wandelpaden. Naast de kerk legt de stad een groot bufferbekken aan voor regenwater. Het Sint-Agathaplein is vermoedelijk klaar tegen het einde van dit jaar.

50.000 liter
Het bufferbekken naast de kerk kan 50.000 liter regenwater opslaan. Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “Het ondergrondse bufferbekken vangt bij grote regenbuien een deel van het water op en voert het nadien vertraagd langs de riool af." Zo ontlast het bufferbekken het rioleringsstelsel en worden overstromingen in lagergelegen zones vermeden. 

“Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar biedt ook kansen,” zegt Dirk Vansina. “De opvang van regenwater in zo’n bufferbekken maakt deel uit van een masterplan rond omgaan met hemelwater. Het basisidee is: regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en lokaal opvangen zodat de lagergelegen zones niet al het water tegelijk moeten verwerken. Zo is er minder wateroverlast.”

Waterafvoer door infiltratie (wadi)
Naast een bufferbekken legt de stad ook infiltratiezones aan. Die infiltratiezones vangen regenwater tijdelijk op en laten het op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem. Een voorbeeld van zo’n zone is de wadi (waterafvoer door infiltratie) tussen het zwembad en Broekhout. De aannemer graaft deze wadi momenteel uit.

Bij hevige regenval vangt de wadi een deel van het regenwater op en kan deze dienst doen als waterberging waarbij een opslag van 60.000 liter mogelijk is. Maar meestal staat een wadi droog. Daardoor kunnen de kinderen uit de buurt de wadi ook gebruiken als speelterrein. In de wadi komen bijvoorbeeld balanceerbalken, stapstenen en een steltenparcours.

Ook de gebruikte verhardingen op en rond het plein zijn waterdoorlatend of waterpasserend zodat  het water maximaal infiltreert.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Leen Beuckelaers Ingenieur weg- en waterbeheer, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Leen Beuckelaers Ingenieur weg- en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven