Heraanleg Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Sint-Hubertusstraat en Mgr. Van Waeyenberghlaan klaar

Vanaf zaterdag 1 mei zijn alle werken in de Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Sint-Hubertusstraat en Monseigneur Van Waeyenberghlaan voorbij. De straten kregen een nieuwe riolering, nieuwe voet- en fietspaden en een nieuw wegdek. Auto’s en bussen hoeven geen omleiding meer te volgen.

“In september 2019 begon de stad met de heraanleg van heel wat straten en pleinen in de Benedenstad. Het was de start van een opwaardering die de Benedenstad nieuwe impulsen geeft”, aldus Dirk Vansina schepen van openbare werken. De Mechelsestraat tussen de Vismarkt en de Halfmaartstraat, en de Lei (tussen de Mechelsestraat en Craenendonck) zijn ondertussen klaar. Vanaf zaterdag 1 mei zijn ook de Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Sint-Hubertusstraat en Monseigneur Van Waeyenberghlaan afgewerkt.

Nieuwe riolering en bredere voetpaden
Aquafin legde een nieuwe, gescheiden riolering aan die regen en afvalwater apart afvoert. “Dit is een moeilijk en tijdrovend werk maar absoluut nodig om de kwaliteit van onze waterlopen en de zuivering van het afvalwater te verbeteren”, zegt schepen Vansina. “De stad vernieuwde vervolgens het wegdek: er liggen nu bredere voetpaden en nieuwe fietspaden. De vier bushaltes werden verhoogd aangelegd zodat het opstappen vergemakkelijkt voor mensen die minder goed te been zijn. Deze aanpassing past in een programma om alle bushaltes op termijn beter toegankelijk te maken. De aanwezigheid van de school Mater Dei werd duidelijker gemaakt met het oog op een verbeterde veiligheid van de schoolomgeving. Zo is het voetpad voor de school overal minstens 3 meter breed.”

Bufferbekken onder het Sint-Jacobsplein
Onder het Sint-Jacobsplein ligt nu een bufferbekken dat 350.000 liter regenwater kan opvangen. Deze ondergrondse opvangbak neemt bijna de helft in van het Sint-Jacobsplein. Bij grote regenval houdt dit bufferbekken het water tijdelijk vast om overstromingen te vermijden. Na de regenbui loopt het bufferbekken traag leeg.

De bekende kasseien van het plein werden hergebruikt. De bomen op het Sint-Jacobsplein behoren tot een beschermd stadsgezicht en door de inplanting van het bufferbekken en de rioleringsplannen aan te passen, konden deze maximaal behouden blijven. 

De stad liet ook de Sint-Jacobspomp in de Sint-Hubertusstraat restaureren. Ze dateert van het einde van de 18e eeuw en werd gebruikt als openbare pomp. Ze heeft twee pomparmen van smeedijzer en een lantaarn voor de nis. Sinds 1995 is ze beschermd als monument.

Bomen Van Waeyenberghlaan
“Ook in de Van Waeyenberghlaan vonden we het zeer belangrijk om de bomen te behouden”, vertelt schepen Dirk Vansina. “Om na te gaan of deze de werken zouden overleven, riep de stad het advies in van een bomenspecialist. Die bevestigde dat dit kon, mits extra maatregelen die aan de aannemer werden opgelegd. De groendienst zal in het volgende plantseizoen nog enkele bomen toevoegen waardoor de laan meer bomen zal tellen dan voor de werken.”

Geen omleiding meer
Afgelopen week voerde de aannemer de laatste werken uit. Zo kregen de straten een definitieve toplaag asfalt en haalde de aannemer alle signalisatie weg die het verkeer de afgelopen maanden om de werfzone leidde. “Vanaf zaterdag kan al het verkeer weer gewoon door en volgen auto’s en bussen van De Lijn geen omleiding meer. Ook fietsers en voetgangers kunnen vanaf dan volop gebruikmaken van de vernieuwde voet- en fietspaden”, zegt een tevreden Dirk Vansina.

“Nu het Sint-Jacobsplein afgewerkt is en weer opengaat, voeren we meteen ook een lichte wijziging door van de verkeerssituatie, zoals vorig jaar reeds aangekondigd”, vult schepen van mobiliteit David Dessers aan. “De Kruisstraat wordt een éénrichtingsstraat. Je zal enkel nog van de Brusselsestraat naar de parking op het Sint-Jacobsplein kunnen rijden. De twee andere kleine straatjes, Pelgrimstraat en Wagenweg, worden doodlopend en worden autoluwe leefstraten.”

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven