Heraanleg Schrijnmakersstraat en Jodenstraat afgerond

De Schrijnmakersstraat en Jodenstraat in het centrum van Leuven werden de voorbije maanden heraangelegd tot een woonerf. De riolering werd vernieuwd en de kasseien werden vervangen om de toegankelijkheid te verbeteren. Op zaterdag 5 oktober werden de twee pittoreske straatjes feestelijk heropend met een hapje en een drankje.

In oktober 2018 startte de stad Leuven met de heraanleg. “De Schrijnmakersstraat en Jodenstraat werden ingericht als een woonerf met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen” vertelt schepen van openbare werken Dirk Vansina. “De oude kasseien waren op vele plaatsen verzakt, wat de toegankelijkheid bemoeilijkte. Om een platter oppervlak te bekomen gebeurde de heraanleg met gezaagde kasseien.” De stad maakte van de gelegenheid ook gebruik om de nutsleidingen en riolering te vernieuwen.

Groenslingers

Leuven wil nog meer een groene stad worden. In smalle straatjes zoals de Schrijnmakersstraat, waar geen ruimte is voor bomen of bloemperkjes, zijn ‘groenslingers’ een oplossing. Dit zijn geveltuintjes met klimplanten die langs beide zijden van de straat naar elkaar toegroeien.

“Net zoals bij iedere heraanleg in Leuven, was er ook in de Schrijnmakersstraat aandacht voor groen” licht Dirk Vansina toe. “Aan weerszijden van de straat werden plantgaten voorzien waarin binnenkort grote klimplanten worden aangeplant. Zo zullen de groenslingers al op korte termijn zichtbaar zijn.” Ook in het winkelwandelgedeelte van de Mechelsestraat zal de stad binnenkort groenslingers aanbrengen.

Opwaardering omgeving Vismarkt

De stad investeerde 475.000 euro voor de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat. “Dit was de eerste fase van de opwaardering van de hele omgeving van de Vismarkt” zegt Dirk Vansina. “De volgende fase is al gestart: het tweede gedeelte van de Mechelsestraat en de Lei worden een woonerf. Ook hier wordt volop ingezet op extra groen, met bijvoorbeeld een geveltuin aan Belgacomgebouw en verschillende boombakken.”

De heraanleg van de Halfmaartstraat, de Vismarkt, Craenendonck en de Karel Van Lotharingenstraat staan ook nog op het programma.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven