Heraanleg Waversebaan start op 10 februari

Maandag 10 februari start de heraanleg van de Waversebaan. De straat krijgt bredere fietspaden en een vernieuwde asfaltlaag. Plantvakken met bomen verfraaien de straat en nodigen automobilisten uit om trager te rijden.

Aandacht voor fietsers
‘De Waversebaan is een druk traject voor fietsers. En dat willen we verkeersveiliger maken’, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. De rijbaan wordt versmald, waardoor er ruimte is voor bredere fietspaden (1,75 meter) met een bordeaux-bruine asfaltstrook. Er komen ook vier plantvakken en een groene schuwzone. ‘Deze maatregelen zorgen voor een snelheidsremmend effect en passen in de visie van de stad om de ondergrond te ontharden’, weet Dirk Vansina.

Werken in fases
De werken starten op 10 februari. Volgens de planning worden de werken afgerond voor het bouwverlof. Per fase start de aannemer met de fietspaden om nadien de rijbaan te vernieuwen.

De eerste fase duurt tot eind mei. Er wordt gewerkt tussen de Raalbeeklaan en het kruispunt  Hertog Engelbertlaan/Koning Leopold-III laan. Nadien volgt het deel van de Raalbeeklaan tot aan de brug van de autosnelweg. Als allerlaatste is het kruispunt van de Waversebaan met de Hertog Engelbertlaan en Koning Leopold-III laan aan de beurt.

Vernieuwing van de omliggende straten
De heraanleg volgt sneller dan verwacht op de nutswerken van vorig jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kan niet starten met de werken in de Naamsesteenweg, en daarom is de Waversebaan eerst aan de beurt. Nadien krijgt ook het gedeelte van de Naamsesteenweg vanaf de E40 richting Oud-Heverlee nieuwe asfalt en fietspaden. 

‘Dit najaar vernieuwt de stad de voetpaden en de rijbaan in de nabijgelegen straten Prinses Lydialaan, Boskantlaan en Huttelaan. Over die werken is er nog voor de zomer een infomoment voor buurtbewoners’, aldus Dirk Vansina.

Omleiding
Signalisatie duidt tijdens de werken de verkeersomleiding aan. Tijdens de eerste fase (10 februari tot eind mei) is er een omleiding via de Raalbeeklaan, Oud-Heverleestraat, Willem de Croylaan en Hertog Engelbertlaan. Fietsers volgen ter hoogte van de Raalbeeklaan een andere route via de Fonteinstraat en de Dennenlaan.

Tijdens de tweede fase (eind mei tot midden juli) is er een omleiding voor fietsers via de Dennenlaan, Fonteinstraat, Oud-Heverleestraat en Herendreef. Wie met de auto naar Leuven rijdt, kan dat via de Blokkenstraat, Fonteinstraat, Oud-Heverleestraat en Herendreef. Zwaar verkeer wordt ter hoogte van de Herendreef omgeleid via de Willem de Croylaan.

Om naar Oud-Heverlee te rijden, volg je de Hertog Engelberglaan, Willem de Croylaan, Oud-Heverleestraat, Fonteinstraat, Jozef Vandezandestraat.

Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Daardoor worden de haltes op de Waversebaan niet bediend. Contacteer De Lijn via 070 220 200 (0,30 euro/minuut) voor meer informatie of plan je route online via www.delijn.be.

De stad voert de werken aan de Waversebaan uit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. “We willen zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant. “De subsidies voor dit fietspad komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.”

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven