Heropening handel in Leuven

Niet-essentiële winkels mogen weer openen op 1 december, onder strikte voorwaarden. Dat besliste het Overlegcomité afgelopen vrijdag. Om de heropening veilig te laten verlopen, neemt stad Leuven een aantal voorzorgsmaatregelen. “We zetten opnieuw in op sensibilisering, we maken zoveel mogelijk ruimte voor bezoekers en klanten in de stad, en we werken aan een eigen druktebarometer”, zegt schepen van handel Johan Geleyns. “Het gaat wel om functioneel winkelen, dus individueel en voor een halfuur. We nemen enkele maatregelen om het veilig te laten verlopen, en vragen ook van de Leuvenaars dat iedereen voorzichtig en verantwoordelijk blijft.”

“Onze handelaars zijn flexibel geweest. Zij verdienen ademruimte met deze opening, zij het onder strikte voorwaarden”, zegt schepen Geleyns. “Het vergt veel moed en ondernemerszin om te blijven voortgaan binnen het beperkte kader. We ondersteunen hen dan ook bij de heropening.”

Druktebarometer
Voor het eerst voert de stad een druktemeter in. Wie naar Leuven wil, zal op voorhand kunnen nakijken hoe druk het in bepaalde winkelzones is. Daarvoor werkt de stad samen met de politie, die toezicht zal houden op de naleving van de maatregelen en updates over drukte doorgeeft. Via een kleursysteem zal men op de website de drukte kunnen nakijken. Ook zet de stad extra stewards in om alles vlot te laten verlopen en de mensen te sensibiliseren over maatregelen zoals looprichtingen en afstand houden.

Bondgenotenlaan autovrij
Om meer ruimte vrij te maken voor voetgangers en fietsers en plaats te maken voor wachtrijen aan winkels, zullen de bussen van De Lijn en ander gemotoriseerd verkeer tijdens het weekend niet door de Bondgenotenlaan rijden. De bussen zullen een alternatieve route door het centrum volgen. De maatregel loopt voorlopig tot eind december.

Communicatie
Ook nu ondersteunt de stad handelaars communicatief. In de winkels worden opnieuw posters en informatiefiches voorzien. Online zet de stad in op haar platform Leuven voor Ondernemers en werkt de stad samen met handelaarsverbond Liefst Leuven, waarmee ze samen de website Shoppen in Leuven beheert. Ook de communicatiecampagne ‘Koop het in Leuven’ loopt volop, om online, lokaal winkelen te promoten.

Decemberdrukte spreiden
“De drukte voor eindejaaraankopen wordt op deze manier goed gespreid”, legt schepen Geleyns uit. “Enerzijds kunnen klanten nu al beginnen met hun eindejaaraankopen. We halen zo de druk van de laatste decemberweken. Anderzijds zetten we nog altijd in op lokaal online winkelen.”

Leuven behoort tot één van de toeristische centra in het land, waar zondagsopeningen toegelaten zijn. De stad laat dit nu toe om winkelbezoeken zo veel mogelijk te spreiden in de tijd.

Blijf voorzichtig
Tegelijk vraagt het stadsbestuur iedereen om nog steeds voorzichtig en verantwoordelijk te zijn en om de federale maatregelen niet uit het oog te verliezen. “Het is en blijft enkel functioneel winkelen”, verduidelijkt schepen Geleyns. “Het is verplicht om alleen te winkelen en dat maximaal een halfuur.”

Winkels mogen een beperkt aantal mensen tegelijk binnen toelaten en de afstandsmaatregel en mondmaskerplicht blijft overal behouden. Stewards zullen worden ingezet om bezoekers te sensibiliseren en de weg te wijzen, en de politie zal erop toezien dat de regels worden nageleefd.

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Hilde Vansteenvoort adviseur handel
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Hilde Vansteenvoort adviseur handel
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven