Heropstart fontein Herbert Hooverplein en water-doe-tuin in Sluispark

De fontein op het Herbert Hooverplein en de water-doe-tuin in het Sluispark werken terug vanaf 4 juni. “Na de opening van de 82 speelterreinen zal ook op deze plaatsen weer naar hartenlust gespeeld kunnen worden. Op warme dagen zal het water een welgekomen verfrissing zijn voor de kinderen”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken en jeugd.

De stad moest noodgedwongen de geplande heropstart begin april uitstellen door de coronamaatregelen. Alle speeltuinen sloten en dus konden ook de fontein en de waterspeeltuin niet opengesteld worden. Daar komt nu verandering in.

Reiniging en recyclage 
Op woensdag 3 juni start de firma die instaat voor het onderhoud beide installaties opnieuw op na een grondige reiniging van zowel de bovengrondse speelzone als de ondergrondse installatie.
Het water van beide speeltuigen wordt gerecycleerd. Het wordt opgevangen in een ondergrondse bufferbak, gezuiverd in een ontsmettingsinstallatie zoals in een zwembad en hergebruikt.

Verkoeling op warme dagen
Leuvenaars kunnen vanaf 4 juni terug genieten van deze waterelementen in de stad, zowel in het Sluispark als op het Herbert Hooverplein. “Beide locaties zijn ideaal om wat te verkoelen tijdens de warme dagen,” zegt schepen Dirk Vansina. “Zeker voor kinderen in de stad die geen eigen tuintje hebben, is het een heel ontspannend en verfrissend spelelement.” 
Deze waterelementen blijven tot in november actief; voor het winter- en vorstseizoen worden ze opnieuw stilgelegd.

Afstandsregels 
Het is uiteraard niet de bedoeling om er massaal naartoe te trekken, de afstandsregels blijven ook op deze locaties gelden. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er geen afstandsregels, voor ouderen blijft het anderhalvemeteren van toepassing.  “Ik merkte bij de heropening van de speeltuinen dat de Leuvenaars verantwoordelijkheidszin aan de dag legden en de regels respecteerden. Dat komt dus goed”, zegt schepen Dirk Vansina.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Piet Bovin adviseur weg- en waterbeheer, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Piet Bovin adviseur weg- en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven