Heropstart werven

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, werden over heel het land werven stilgelegd. Ook in Leuven beslisten aannemers dat ze niet konden verder werken omdat ze daarbij de regels rond social distancing niet konden respecteren.

“Ondertussen hebben verschillende aannemers zich kunnen voorbereiden en dankzij extra inspanningen kunnen een aantal werven terug opstarten”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “De aannemers zullen bijvoorbeeld meer voertuigen huren zodat niet alle arbeiders samen in één wagen naar een werf moeten; of ze starten werken met een kleinere ploeg zodat de arbeiders beter de nodige afstand kunnen bewaren.”

Centrum Leuven
In het centrum van Leuven zijn de werken hervat op het Hoornplein, zij het wel aan een lager tempo. In de Mechelsestraat wordt verder gewerkt aan een gescheiden riolering, een nieuw wegdek en een bufferbekken voor regenwater ter hoogte van het Oratoriënhof. En ook op het Sint-Jacobsplein, in de Sint-Hubertusstraat en de Mgr.Van Waeyenberghlaan is de heraanleg terug gestart. Op het Hogeschoolplein gaat de aannemer aan de slag op 27 april. In de Biezenstraat kan men wellicht volgende week terug opstarten.

Ring
Aan de Lüdenscheidsingel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder aan de aanleg van het nieuwe fietspad in de berm en de voetgangersbrug. Dat fietspad verbindt het Engels Plein met de Nieuwe Mechelsesteenweg. De voetgangersbrug, waarin de stad investeert, verbindt de Albert Woutersstraat en Stadsvest met de nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel.

Wilsele - Kessel-Lo
De voor begin april geplande asfalteringswerken langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele, zijn verplaatst naar het weekend van vrijdag 24 tot zondag 26 april. In mei volgen de werken aan het fietspad richting Aarschot.
De asfaltering van de Albert Woutersstraat, tussen de school en de Oude Mechelsesteenweg, zijn intussen terug opgestart. Het volgende stuk gebeurt na de werken in de Eénmeilaan, samen met de Pastoor Legrandstraat.

Heverlee - Parkwegbrug
Ook goed nieuws uit Heverlee. “De opening van de Parkwegbrug aan de Abdij van Park is iets waar velen naar uitkijken. Ook daar lag de werf stil maar er wordt nu opnieuw hard gewerkt, weliswaar met beperkte mankracht. De aannemer maakt in functie van beschikbaarheid materiaal en personeel een nieuwe planning op,” aldus schepen Vansina.

Nutswerken
De nutsmaatschappijen legden noodgedwongen hun werken stil. Na een grondige analyse beslisten zij om te herstarten met werken die ze alleen kunnen uitvoeren. Geplande werken bij klanten thuis, zoals de plaatsing van digitale meters, aansluitingen of overkoppelingen, hervatten ze tot nader order niet.

Behouden werven
Op een aantal werven ging het werk gewoon door. Dat was zo voor de werken aan de Waversebaan, het nieuwe Sint-Agathaplein en de fietsenstalling onder het Martelarenplein. De werken in de Eénmeilaan stonden oorspronkelijk op de planning voor augustus van dit jaar. “Maar omdat er door de coronamaatregelen minder verkeer op de baan is, is het nu een beter moment om de werken uit te voeren,” laat Dirk Vansina nog weten.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven