Hoornplein langs boven en onder vernieuwd

Wie langs het Hoornplein komt, heeft het al gezien. De werken aan het plein zijn zo goed als rond. Met het Hogeschoolplein, het Alfons Smetsplein en het Sint-Agathaplein is dit het vierde plein dat het voorbije jaar grondig werd vernieuwd.

De oude meisjesschool van 1920 in de Weldadigheidsstraat, werd omgebouwd tot 33 sociale woningen. Dit project van de stad Leuven en Dijledal was de aanleiding om ook de publieke ruimte heraan te leggen. De oude speelplaats kreeg een aansluiting op het openbaar domein en is ingericht als speelpark voor kleuters. Ze biedt ook een veilige zijingang voor de leerlingen van de naastliggende Freinetschool ‘De Appeltuin’.

“Het nieuwe Hoornplein wordt vooral een plek van ontmoeting. Er is rekening gehouden met de noden van de buurt. Een plaats creëren voor ontspanning maar die ook de mogelijkheid biedt om samen te  komen met de hele buurt. Daarom hebben we gezorgd  voor voldoende ruimte om een tent te plaatsen voor het jaarlijkse buurtfeest”, legt schepen Vansina uit. “Bovendien krijgen de kinderen hun eigen speelplek.”

Speelplaats wordt deel van speelruimte
De oude speelplaats van de school is omringd door waardevolle, gerestaureerde tuinmuren. Daardoor is het een ideale plek om een veilige speelruimte in te richten voor de allerkleinsten. Zij kunnen zich uitleven in de zandbak, op het boomstammenparcours, op de vogelnestschommel of het wipelement in de vorm van een grote mier terwijl de ouders hen in het oog kunnen houden vanaf de houten, ronde zitblokken. Op een ander deel van het vernieuwde Hoornplein kunnen de grotere kinderen spelen in de klimtoren met panelen uit bamboe, met een glijbaan en touwnetten. Zo krijgt de binnenstad een extra speeltuin.

Het basketterrein is niet verdwenen maar wel anders ingepland. De ondergrond bestaat uit een naadloze rubberen vloer die het geluid dempt om de overlast voor de buurtbewoners te beperken. Rond het terrein staat een sportkooi met trillingsarm hekwerk van minstens 3,5 meter hoog.

Groene fietsverbinding
Het nieuwe Hoornplein kenmerkt zich vooral door de vele groenzones met gras en hoogstammen. Bestaande bomen werden maximaal behouden. “Het is belangrijk dat we midden in de stad open ruimtes behouden die rust en natuur bieden”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Er zijn verschillende plaatsen om te liggen of zitten.” Dwars over het plein is een brede fietsstrook in gele beton aangelegd, aangezien dit een belangrijke fietsverbinding is tussen de Naamsepoort en het station.

Ook ondergrondse aanpassingen
Op verschillende plaatsen op het plein zijn fietsstallingen geplaatst en onder de grond bevinden zich zes glascontainers. Minder opvallend maar daarom niet minder ingrijpend zijn de uitgebreide werken die ondergronds werden uitgevoerd. De riolering werd volledig vernieuwd in een deel van de Hendrik Consciencestraat, de  Frans Nensstraat en een deel van de Weldadigheidsstraat.

Dirk Vansina: “Door gescheiden riolering aan te leggen worden hemelwater en afvalwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de grond sijpelen. Het afvalwater kan hierdoor afzonderlijk naar een zuiveringsstation vloeien waar het optimaal kan worden gezuiverd. Bovendien werd er een groot buffer -en infiltratiebekken van 100 m³ geplaatst. Bij een teveel aan regenwater of verzadiging van de ondergrond zal het bekken als buffer optreden en het water vertraagd lozen in de riolering in de straat”, legt schepen Vansina uit. “Al deze investeringen zorgen ervoor dat het grondwaterniveau op peil kan blijven en dat er geen wateroverlast is.”

De werken op het Hoornplein zijn gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen naar aanleiding van de sociale woningbouw van Dijledal.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven