Huttelaan heraangelegd met nieuwe voetpaden en rijbaan, groenvakken en bomen

Vanaf 19 april worden de voetpaden en de rijbaan in de Huttelaan vernieuwd. Er komen extra groenvakken en nieuwe bomen om het verkeer af te remmen. De werken duren tot midden oktober. Daarna zijn de Prinses Lydialaan, Boskantlaan en een deel van de Middelweg aan de beurt.

Ontharding
Naast de heraanleg van de straten zal de stad ook zoveel mogelijk verharding wegnemen en vervangen door groen. Daardoor kan er meer regenwater in de bodem dringen en houden we de grondwatervoorraad op peil. 

“Leuven introduceert hier een nieuw profieltype van straat”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Recent onderzoek toont aan dat we na 2020 ook in 2021 de zomer zullen ingaan met een tekort aan grondwater. De grondwaterreserves zijn twee jaar na elkaar onvoldoende aangevuld. Daarom gaan we de verharde oppervlakte verminderen zodat regenwater op natuurlijke manier in de bodem kan doordringen.” Na de heraanleg van deze straten zal er ongeveer 9 miljoen liter regenwater per jaar extra kunnen doordringen. Dat komt overeen met het jaarlijks waterverbruik van 85 gezinnen. De stad plant daarnaast ongeveer 40 nieuwe bomen aan, verdeeld over de vier straten.

Woonerven
De Prinses Lydialaan, Boskantlaan, Middelweg (tussen de Huttelaan en het bos) en de Huttelaan (tussen de Prosperdreef en de Waversebaan) vormt de stad om tot woonerven. Dat betekent dat voetgangers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken en voorrang hebben op andere weggebruikers. Auto’s mogen in een woonerf niet sneller rijden dan 20km/uur. Het algemene idee is dat er alleen verharding komt waar dat strikt noodzakelijk is: de rijbaan, ter hoogte van opritten en de parkeervakken. De overgebleven ruimte wordt omgevormd tot een groenvak met planten, bomen of een wadi. Dat laatste is een afkorting van Water Afvoer Door Infiltratie en is eigenlijk een lagergelegen groenvak dat een groot deel van het regenwater vasthoudt om het vervolgens in de grond te laten dringen.

Wegversmallingen in de Huttelaan
In het eerste deel van de Huttelaan, tussen de Naamsesteenweg en de Prosperdreef vernieuwt de stad de voetpaden en de rijbaan en legt ze wegversmallingen aan in de vorm van groenvakken en gegroepeerde parkeervakken. 

Schepen Vansina: “We verhogen de veiligheid door het verkeer af te remmen en de zone 30 duidelijk zichtbaar te maken in het straatbeeld. Dit zal voor de vele voetgangers en fietsers een flinke verbetering zijn wanneer ze door de Huttelaan wandelen en fietsen.”

Werken in fases
De werken starten maandag 19 april in de Huttelaan tussen de Naamsesteenweg en het kruispunt met de Middelweg. Auto’s en bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Koning Leopold III-laan en de Middelweg om naar de Huttelaan te rijden. Fietsers volgen een omleiding via de Jachtlaan en de Middelweg. Voetgangers kunnen de werken altijd passeren. Deze eerste fase van de werken duurt tot en met eind juni.

Tijdens de zomervakantie wordt er gewerkt tussen de Middelweg en de Prosperdreef. Van eind augustus tot midden oktober 2021 is dan het laatste deel van de Huttelaan – tussen de Prosperdreef en de Waversebaan – aan de beurt. Aansluitend op de werken in de Huttelaan, beginnen dan de werken in de Prinses Lydialaan, Boskantlan en Middelweg. In totaal gaat het over een investering van 2 miljoen euro.

Meer informatie
Meer informatie over deze werken vind je op www.leuven.be/wegenwerken. Hier vind je ook steeds de juiste timing. De werken zijn immers weersafhankelijk waardoor de vooropgestelde planning eventueel licht kan wijzigen.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven