Jet Set Ultimate wordt eerste ‘Open Sportclub’ van Leuven

Morgen, zaterdag 11 mei, organiseert Jet Set Ultimate een grootse frisbee familienamiddag in het provinciedomein Kessel-Lo . Een hele namiddag kan jong en oud proeven van deze opkomende sport tijdens verschillende initiaties. Een ideaal moment om de club te huldigen als eerste ‘Open Sportclub’ van Leuven.

Sport is voor iedereen. Of zou zo het toch moeten zijn. Jammer genoeg is dit in realiteit niet altijd het geval. "Lang niet  iedereen vindt zijn weg naar actieve sportbeoefening. Sociale, culturele en andere drempels durven vaak in de weg te staan", aldus Els Vanhoof, schepen van sport. Om deze drempels te verlagen en de Leuvense sportclubs toegankelijk te maken voor iedereen, richtte Buurtsport Leuven in samenwerking met dienst diversiteit en de jeugddienst het label ‘Open Sportclub’ op. Als een club aan de acht vooropgestelde voorwaarden voldoet, ontvangt ze het nieuwe label. Mensen die in de maatschappelijk een kwetsbare positie hebben, krijgen vaak niet de kans om aan sportactiviteiten deel te nemen.

Persmoment
Graag nodigen wij je uit voor een persmoment om 16.30 uur, aan de rolschaatspiste van het provinciedomein  Kessel-Lo. Schepen van sport Els Van Hoof zal wat meer uitleg geven over het label ‘Open Sportclub’ en de acht voorwaarden. Nadien zal een afgevaardigde van Jet Set Ultimate toelichten op welke manier zij zich manifesteren als open sportclub.
 

Contacteer ons
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Ken Van Staeyen Projectcoördinator Buurtsport, stad Leuven
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Ken Van Staeyen Projectcoördinator Buurtsport, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven