Delen:

Jongeren krijgen inspraak in de publieke ruimte

Vijf jongeren van Arktos vzw, een expertisecentrum voor jongeren en kinderen in kwetsbare situaties, gingen onder begeleiding van de jeugddienst en hun jongerenwerker in dialoog met schepen Dirk Vansina. De jongeren kaartten de vooroordelen aan die zij regelmatig ervaren in de publieke ruimte. De schepen zal hen het komende jaar ondersteunen in hun initiatieven om deze vooroordelen weg te werken door juiste invulling van de publieke ruimte.

Jongeren ondervinden tijdens corona extra moeilijkheden in de publieke ruimte, zeker de jongeren die thuis weinig ruimte ter beschikking hebben. Zij boksen op tegen vooroordelen en argwaan. Een punt dat schepen Dirk Vansina mee op de agenda wil zetten: “Kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd en ontspanning, dat staat ook zo beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Het is belangrijk dat we als stad de evenwichtsoefening maken tussen hun recht op ontspanning, de coronamaatregelen, het mentaal welzijn van de jongeren en de buurt.” Uit het gesprek kwamen drie grote werkpunten waar schepen Vansina mee zijn schouders onder zal zetten.

Diversiteit en inspraak
In de eerste plaats vragen de jongeren om meerdere plekken in de publieke ruimte te voorzien die geschikt zijn voor hen. Op die manier kan het aantal jongeren per plek gelimiteerd worden en is er weinig of geen overlast. Concreet zullen de jongeren de komende weken in kleine groepjes de speelterreinen en parken in het Leuvense evalueren en voorstellen doen hoe de infrastructuur op deze plekken volgens hen beter ingevuld kan worden op maat van jongeren. Daarnaast belooft de schepen ook om de jongeren actief te betreken bij toekomstige invullingen van publieke ruimte zoals speelterreinen.

Meer georganiseerd aanbod
De stad zet al breed in op jongerenwerkingen in de Leuvense buurten en voorziet jongerenwerkers die ook als aanspreekpunt dienen. Zo ook Arktos vzw die deze jongeren begeleidt en ondersteunt. Reeds enkele maanden organiseren ze gespreksmomenten met jongeren om op een constructieve manier hun stem te laten horen in de stad. Zo maakten de jongeren korte filmpjes waarin ze drempels aankaarten, en in het gesprek met de schepen vertolken de jongeren dan ook de stem van vele leeftijdsgenoten. De jongeren willen nog meer georganiseerd jongerenwerk zien in buurten waar er nood aan is en op dit moment nog geen jongerenwerker aan de slag is. Enkele ideeën die uit de dialoog naar boven kwamen waren een kickerwedstrijd tussen buurtbewoners en de jongeren alsook een gamingnamiddag in Hal 5. Dit zal volgens hen de relatie tussen de buurt en henzelf verbeteren en mogelijke frustraties voorkomen.

Vooroordelen
Hardnekkige vooroordelen over jongeren die ‘rondhangen’ in de publieke ruimte blijven een terugkomend probleem dat de jongeren de komende jaren actief willen aanpakken. In een volgende fase willen ze samen met schepen Dirk Vansina en het Leuvens beleid nadenken hoe ze deze vooroordelen kunnen ontkrachten en zorgen voor een betere verstandshouding tussen henzelf en de buurten.

Kind- en jeugdvriendelijke stad
Leuven behaalde in 2016 het label van kindvriendelijke stad en zal het label in 2022 opnieuw aanvragen. “Kinderen en jongeren betrekken in beslissingen over publieke ruimte is een van de pijlers waarop de stad zal inzetten om het label opnieuw te behalen”, verduidelijkt schepen Dirk Vansina.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]