Kasteel de Bunswyck en omgeving historisch beschermd

Op vraag van stad Leuven heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele Kasteel en Park de Bunswyck en enkele daarnaast gelegen historische elementen aan de Tiensesteenweg voorlopig beschermd. Het gaat om het park als cultuurhistorisch landschap en het kasteel, de voormalige afspanning 'De Mol' en kilometerpaal K29 als historische monumenten. Tot en met 8 maart 2021 loopt een openbaar onderzoek. Tot die datum kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen. Binnen negen maanden volgt de beslissing over de definitieve bescherming.

Beide historische sites situeren zich ten noorden van de Tiensesteenweg, vlak aan de oude kilometerpaal 29 en aan de voet van de steile Predikherenberg en Sint-Martinusberg. “Al in 2014 vroegen we aan de toenmalige Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed de bescherming aan van een aantal waardevolle domeinen langs de Tiensesteenweg. De Villa Roma en Kasteel Maisin met park werden respectievelijk al in 2017 en 2020 beschermd. Met de voorlopige bescherming van dit waardevolle kasteelpark en bijhorende monumenten start het jaar 2021 alvast met een nieuwe culturele opsteker”, aldus Carl Devlies, schepen van onroerend erfgoed.

Historisch ensemble
Het beschermingsdossier omvat zowel het kasteel en park de Bunswyck, als de afspanning ‘De Mol’ met de kilometerpaal die tegen de voorgevel. Deze domeinen waren bijna twee eeuwen lang historisch met elkaar verbonden. Dat zie je nog aan de typerende omheiningsmuur van het kasteeldomein. De muur sluit zowel aan bij het kasteel, als bij de vroegere afspanning. Het laatste kwart van de 20e eeuw kwamen de elementen bij verschillende eigenaars terecht en kregen ze elk hun eigen bestemming. Het kasteel de Bunswyck – een 19e-eeuws neoclassicistisch landhuis met adellijke eigenaars – is vandaag een congrescentrum met feestzalen. In de afspanning ‘De Mol’ is nu restaurant Zita terug te vinden. Het kasteelpark bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden delen. Het Klein Park sluit aan bij het landhuis en is aangelegd in landschappelijke stijl met pittoresk karakter. Het hoger op de helling gelegen Groot Park werd aangelegd tijdens het interbellum en bestaat uit een centrale boomgaard, een dienstgebouw en belvedère met schitterend zicht op de Abdij van Park. Opvallend is ook de bescherming van een klein erfgoedmonument, de kilometerpaal. Deze vormt één van de laatste getuigen van de steenweg tussen Leuven en Tienen, aangelegd tussen 1710 en 1717.

Tal van erfgoedwaarden
Het domein heeft een gelaagde en lange geschiedenis en ligt op de zuidelijke flank van de Predikherenberg. Deze getuigenheuvel – waarvan het hoogste punt (95 meter) zich net buiten het park bevindt – is de westelijke uitloper van een Diestiaan massief, gevormd door afzettingen van zand- en kleilagen tijdens het mioceen. De getuigenheuvels zijn zeer bepalend voor het landschap in en rond Leuven. “De versterking van onze blauwgroene structuren, waar ook deze getuigenheuvels behoren, is een belangrijk onderdeel in de Leuvense bestuursnota voor 2019-2025. We versterken zowel hun groen en historisch karakter, als hun archeologisch en bouwkundige erfgoed. Kijk maar naar reeds beschermde plekken op de getuigenheuvels aan de Keizersberg en de Kesselberg. Ook het beschermen van onroerend erfgoed – het ontwikkelen van instrumenten voor hun behoud, gepast beheer en maximale integratie – is een speerpunt uit het Leuvense onroerenderfgoedbeleidsplan”, besluit schepen Devlies.

Het kasteelpark wordt beschermd omwille van de historische, architecturale, ruimtelijk-structurerende en esthetische waarde. De uitgestrekte oppervlakte en de toestand van de pittoreske bijgebouwtjes – waar de zuiver park-architecturale elementen grotendeels vervaagd zijn – maken een bescherming als cultuurhistorisch landschap evident. Leuven heeft veel waardevol landschappelijk erfgoed, maar in verhouding minder beschermde (cultuurhistorische) landschappen. Met deze bescherming komt de teller op tien te staan.

Procedure
In het kader van de voorlopige bescherming loopt er een openbaar onderzoek tot en met 8 maart 2021. In die periode heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren rond de bescherming kenbaar te maken. Binnen negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Joke Buijs afdelingshoofd ruimte en onroerend erfgoed, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Joke Buijs afdelingshoofd ruimte en onroerend erfgoed, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven