Keizersberg herleeft dankzij samenwerking tussen stad Leuven en abdijpartners

Stad Leuven blaast de Keizersberg nieuw leven in dankzij haar intensieve samenwerking met de abdij Keizersberg vzw en Labora cv. De gezamenlijke inspanningen markeren een belangrijke stap in de opwaardering van dit historische erfgoed.

“Gelegen aan de kop van de creatieve Vaartkomcluster en op een van Leuvens vermaarde getuigenheuvels heeft Abdij Keizersberg alles mee om een inspirerend ankerpunt te zijn. Niet alleen haakt ze aan bij de Vaartkom, ze vormt ook een groene link met de Vijvers van Bellefroid, via de Roeselberg en Wilsele-Dorp. Bovendien beschikt de abdij mits de nodige vernieuwingen over een enorm potentieel aan binnenruimtes. Om al deze troeven van de abdij tot hun recht te laten komen, is een ambitieus toekomstplan en nauwe samenwerking vereist,” zegt schepen van ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies.

De abdij is eigendom van de paters Benedictijnen. In 2011 nam stad Leuven het park van Keizersberg in erfpacht en stelde het open voor het publiek. Met de ambitie om van Keizersberg een aantrekkelijk erfgoedpark te maken, startte de stad in het najaar van 2022 met de restauratie van de burchtmuur, de 36 meter diepe waterput en het Mariabeeld.

Toekomstvisie voor de abdij
Niet alleen de stad maar ook de paters Benedictijnen zelf zijn overtuigd van de nood aan goede partnerschappen om de abdij op te waarderen. Zo ontstond er naast de samenwerking met de stad voor het park, ook al een solide samenwerking tussen Abdij Keizersberg vzw en Labora cv, die bijvoorbeeld de studentenkamers in de abdij uitbaten.

"We zijn blij dat we de samenwerking met de stad verder kunnen uitdiepen. Stad Leuven is in het verleden altijd een waardevolle partner geweest. Het is fijn om te zien dat we ook in de toekomst nauw blijven samenwerken", aldus de paters van de Keizersberg. Abdij Keizersberg vzw en Labora cv willen de abdij nieuw leven inblazen met een toekomstgerichte invulling die aansluit bij de Benedictijnse waarden. Ze ontwikkelden daarom een toekomstvisie waarbij een geïntegreerd beheersplan voor zowel het park, als de gebouwen van de abdij moet worden uitgewerkt.

Dit leidde begin 2023 tot een structurele samenwerking voor de volledige site tussen de abdij Keizersberg vzw en Labora cv enerzijds en de stad Leuven als derde partner. 

Restauratie van de daken
Met het nieuwe realisatieconvenant die de drie partners vandaag ondertekenen, ​ zetten ze een volgende stap. De restauratie van de daken van de oost-, zuid- en noordvleugel van de abdij is hierbij cruciaal. Het is een project voor de komende drie jaar. Het zal mee gefinancierd worden door een toelage van maximaal 1.000.000 euro van de stad Leuven. Daarnaast zullen premies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en eigen middelen bijdragen aan de financiering.

Herbestemming abdijruimtes
De restauratie van de daken is een belangrijke stap om het monument te bewaren en om de diverse vertrekken in de abdij een nieuwe bestemming te geven. De nieuwe functies moeten daarbij een aanvulling vormen op de abdijgemeenschap en voortborduren op de waarden van het abdijleven. De drie partijen gaan samenwerken om de nieuw beschikbare vertrekken en de vragen naar lokalen die in Leuven leven, op elkaar af te stemmen.

“De site biedt veel mogelijkheden om de ruimtebehoefte van verenigingen en organisaties in te vullen. Samen met de andere twee partners zoekt de stad bijvoorbeeld naar geschikte matches tussen ruimtes in de abdij en amateurgezelschappen op zoek naar repetitielokalen. Bovendien werkten we al diverse formules uit om een betaalbare plek voor Leuvens gemeenschapsvoorzieningen te garanderen. Zo is er een verlaagd huurtarief voor Leuvense verenigingen die gebruik willen maken van de unieke mogelijkheden op de abdijsite”, aldus schepen Devlies.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be