Kindergemeenteraad doet voorstellen voor een leefbare en duurzame stad

Meer groene speelterreinen, biologische moestuinen en milieuvriendelijke verpakkingen. Dat zijn maar enkele van de aanbevelingen voor een klimaatneutrale stad die de kinderen van de kinderraad energie en klimaat voorstelden tijdens de klimaatgemeenteraad op 22 mei.

Van januari tot mei namen tientallen leerlingen uit het vijfde leerjaar van zes Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Gedurende vier woensdagen werkten de leerlingen creatief en interactief rond thema’s als energie, voeding en mobiliteit. Tijdens de vierde bijeenkomst stelden ze zich de vraag waarop het Leuvense stadsbestuur zou moeten focussen in de komende jaren.

Op de kindergemeenteraad op 22 mei stelden ze onder begeleiding van GoodPlanet vzw hun beleidsaanbevelingen voor een klimaatneutraal Leuven voor aan hun klasgenoten en aan David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, Lalynn Wadera, schepen van onderwijs en openbaar groen en Hanne Wouters, van klimaatneutraal 2030.

De leden van de kindergemeenteraad deden de volgende concrete en krachtige aanbevelingen:

  • meer groene speelterreinen;
  • biologische moestuinen in Leuven;
  • milieuvriendelijke verpakkingen en kortingen voor voedselresten;
  • meer elektrische voertuigen;
  • een klimaatkrant met informatie en nieuws over klimaat en duurzaamheid.

Heel wat bruikbare ideeën waar het stadsbestuur direct mee van start kan gaan of zelfs al werk van maakt. “Het nieuwe stadsbestuur wil de komende jaren echt een versnelling hoger schakelen met zijn klimaatbeleid. We willen van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa maken. Maar dat kunnen we niet alleen. De betrokkenheid van alle Leuvenaars, om samen te denken én te doen, is hierbij cruciaal. Deze beleidsaanbevelingen zijn dan ook zeer welkom”, zegt schepen David Dessers.

“Ik ben de jongeren dankbaar voor hun goede ideeën. Met een aantal voorstellen kunnen wij, maar ook de scholen, redelijk gemakkelijk aan de slag. Ik denk bijvoorbeeld aan een moestuin, meer speelelementen in parken of extra inzetten op communicatie rond klimaat. Ik nodig de jongeren uit om hierrond ideeën te brengen en met de stad te bekijken hoe we ze samen kunnen uitwerken. Andere projecten vragen wat meer pionierswerk, maar dat mag ons niet afschrikken”, zegt schepen Lalynn Wadera, vanuit haar rol als schepen van onderwijs en openbaar groen.

Contacteer ons
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Els Meuwissen deskundige duurzaamheid, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Els Meuwissen deskundige duurzaamheid, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven