Kinderopvang voor ieder kind via het innovatieve labo PINKO XL

Kinderopvang is er voor elk kind, ook voor kinderen met een beperking. Om hen de juiste opvang op maat te kunnen bieden, stimuleert het Leuvense Centrum Inclusieve Kinderopvang kinderopvanginitiatieven om samen te werken met organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan kinderen met een (vermoeden van) beperking. Enkel op die manier kunnen ouders van een kind met een beperking kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang vinden ‘dichtbij huis’ en hun kinderen met vertrouwen achterlaten in professionele handen.

  Het Centrum Inclusieve Kinderopvang of CIK bouwt al zeven jaar aan meer inclusieve kinderopvang in de regio. Met succes, want het aantal kinderopvanginitiatieven dat openstaat voor inclusieve kinderopvang is in die periode gegroeid. Ook het delen van expertise tussen opvangvoorzieningen en voorzieningen die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan kinderen met een beperking, is meer dan ooit een evidentie.

  Toch stelt het CIK vast dat ze eerder weinig opvangvragen krijgen voor kinderen met een complexe zorgvraag. “Uit gesprekken met ouders en zorgverstrekkers blijkt dat het inclusieve opvangaanbod te weinig gekend is en dat zowel ouders als zorgverstrekkers onvoldoende op de hoogte zijn van de expertise en opvangkwaliteit die de inclusieve kinderopvanginitiatieven in Leuven kenmerkt”, legt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, uit. Om daar verandering in te brengen, startte het CIK met het innovatieve labo PINKO XL. Die afkorting staat voor ‘Pionieren IN de Kinderopvang’ en XL staat voor de stadsbrede samenwerking tussen het CIK, multifunctioneel centrum Ganspoel (samen met vzw tRede, een samenwerkingsverband tussen veertien voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap), het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) en vele pioniers in de kinderopvang: de vier kinderdagverblijven en dienst voor onthaalouders van Zorg Leuven,  de vier kinderdagverblijven van  de KU Leuven en de kinderdagverblijven ’t Wit Konijntje, De Pagadderkes, Kinderrijk, Het Eekhoorntje en het Kinderparadijs.

  Labo PINKO XL
  Het doel van het labo PINKO XL is drieledig. In de eerste plaats wil het labo het aantal opvangplaatsen voor kinderen met een zwaardere zorgvraag uitbreiden via een buurtgericht aanbod zodat meer ouders er gebruik van kunnen maken. Er is immers al veel expertise beschikbaar op diverse plekken.

  In de tweede plaats wil het labo de expertise van de ‘opvangvloer’ en van externe ondersteuners (zoals kinesitherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen ...) met elkaar matchen en waar nodig extra ondersteuning op de werkvloer binnenhalen. “Denk aan een kinesitherapeut die naar de opvang komt, een verpleegkundige die medische handelingen komt uitvoeren of aanleren, extra kinderbegeleiders, vrijwilligers die een verhaal komen voorlezen terwijl de kinderbegeleider specifieke handelingen stelt, zoals het toedienen van sondevoeding of extra kine-oefeningen …”, zegt schepen Bieke Verlinden. Voor die extra ondersteuning en vorming kijkt het labo hoe rechtstreeks toegankelijke hulp maximaal ingezet kan worden. “Het geeft veel werkvreugde als je kennis kan delen. Dankzij het delen van kennis kunnen kinderen met extra zorgen toch in het reguliere circuit terecht”, aldus Elke, verpleegkundige Centrum Ganspoel.

  Ten derde wil het labo de perceptie rond inclusieve opvang voor baby's en peuters met een complexe zorgvraag veranderen, zowel bij ouders als bij toeleiders. Er is heel wat handicapspecifieke expertise aanwezig in de kinderopvang en kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte kunnen veel van elkaar kunnen. Alle vormen van diversiteit moeten in de kinderopvang aanwezig zijn.

  PINKO XL zal na evaluatie verder uitgebreid worden. Er wordt gezocht naar een duurzame verankering. Ook zal het labo nagaan hoe groot de nood is aan gespecialiseerde kinderopvang in Leuven of dat het aangewezen is om kinderen met een grotere zorgvraag toch samen in een opvanginitiatief op te vangen.

  Het verhaal van Nienke
  “Toen we plannen maakten om te verhuizen naar de regio Leuven wisten we niet of het zou lukken om een geschikte kinderopvang te vinden voor onze dochter  Nienke van 1 jaar oud. Door extreme vroeggeboorte heeft ze een voedingsprobleem waardoor ze afhankelijk is van sondevoeding. Als jonge ouders hadden we veel vragen. De  inclusiecoach van Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) luisterde naar  onze wensen en zorgen omtrent opvang  en wees ons op kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje. Kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje sluit qua groepsgrootte en motto erg aan bij onze verwachtingen. Belangrijker nog is dat ze de zorgvraag van onze dochter met twee handen hebben aangepakt. In aanloop naar de startdatum vonden in open sfeer gesprekken plaats om naast de praktische zaken van sondevoeding ook te bouwen aan wederzijds vertrouwen.  Meerdere kinderbegeleiders zijn door een zorgprofessional getraind in het geven van sondevoeding en verzorgen van de voedingsbutton. Wat wij als zeer prettig ervaren, is dat er vanuit het CIK en het kinderdagverblijf wordt gedacht in mogelijkheden en niet in problemen. Door de inspanning van de begeleiders vinden de andere kinderen het heel normaal dat eten niet altijd door de mond naar binnen gaat. Elke dag brengen wij onze dochter met een gerust hart weg en halen haar met een grote glimlach weer op!”, vertellen de ouders van Nienke.

  “Nienke is een vrolijke meid die voor ons als begeleiders al meteen een grote glimlach klaar had. Bij de vriendjes was het eerst even wennen, maar al snel trok ze overal met onze andere peuters op ontdekking. De extra zorg nemen we er graag bij. We zijn blij dat we regelmatig op onze vrijwilligsters kunnen rekenen. Zij helpen bij de eetmomenten dan met de andere kindjes. Op andere dagen bieden de collega’s ondersteuning. Je moet er dus wel als team achter staan. De vriendjes weten intussen dat Nienke haar eten wat anders krijgt. Voor de rest is Nienke voor hen zeker niet ‘anders’, maar gewoon een vrolijke vriendin. Nienke zien groeien en genieten geeft veel voldoening en maakt het inclusief werken helemaal de moeite waard!”, getuigt kinderbegeleidster Kaat.

  Persberichten in je mailbox

  Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

  Over Stad Leuven

  www.leuven.be

  Contact

  Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

  016 27 22 44

  iris.pierlet@leuven.be